• Schorsing

  In de achterliggende weken zijn de Topsportcommissie en het bestuur geconfronteerd met een incident binnen het tweede team. De aanleiding betreft het gebruik door twee spelers tijdens een avond stappen van ‘een pilletje’, dat mogelijk de partydrug XTC kon bevatten. Het gebruik hiervan – of van iets dat daar mogelijk op lijkt - is volstrekt in tegenspraak met het beleid van KZ/Thermo4U, met de visie op topsport en met onze verplichtingen richting het KNKV, NOC/NSF en de Dopingautoriteit. Tegen die achtergrond zijn betrokkenen voor de wedstrijden in december geschorst en met directe ingang voor de rest van het seizoen 2022-2023 uit de selectie gehaald. Zwaarwegend in dit besluit was de beschadigde vertrouwensrelatie t.o.v. medespelers en staf.

  Betrokkenen hebben veel spijt en zeggen hier het volgende over: “We hebben de consequenties van onze acties nooit overzien en hebben er met de kennis van nu dan ook veel spijt van. Wij willen andere spelers waarschuwen voor het feit dat het gebruik van verboden middelen een grote nasleep heeft.”

  Topsportcommissie en bestuur vinden het belangrijk dat onze vereniging ook een hulpverlenende rol speelt in dit proces, maar willen daarnaast duidelijk maken dat het in alle richtingen helder moet zijn, dat dergelijke activiteiten in onze selectie niet geaccepteerd worden.

  Tegelijkertijd trekken we als club ook lering uit dit voorval en grijpen de situatie aan om - naast de voorlichting die nu al wordt gegeven aan alle selectiespelers - hier nog meer aandacht aan te besteden. Het gebruik van o.a. XTC is onder jongeren helaas een veel voorkomend maatschappelijk probleem. Daarom willen we als vereniging ook een rol spelen in het voorlichten van jeugdspelers en hun ouders.

  Graag nodigen we dan ook iedereen uit om de voorlichtingsavond bij te wonen op donderdag 19 januari in Topsportcentrum De Koog. Deze avond word verzorgd door de Dopingautoriteit en zal om 20:00 van start gaan.

  Aanmelden kan via: redactie@koogzaandijk.nl

  Op deze manier willen we het thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken in onze vereniging, in de hoop dat hier een preventieve werking vanuit gaat.


  Bestuur en Topsportcommissie