• Plezier in gemengd sporten staat nog steeds levendig bovenaan!

 • Rond het begin van de 20ste eeuw kwam er in de Zaanstreek van alles in beweging op sportgebied. Tot dan waren het voornamelijk gymnastiekverenigingen - keurig gescheiden, want mannen en vrouwen hadden elk hun eigen club – en voetbal begon ook wat de kop op te steken. Over sport voor kinderen werd helemaal nog niet gesproken. De meeste kinderen gingen tot hun 12e jaar naar school, ook op zaterdag, en daarna was het òf werken òf naar het vervolgonderwijs.

  De onderwijsvernieuwing op het gebied van meer bewegen op middelbare scholen verspreidde zich vrij snel, sprak ook aan tot diverse ‘gymnasten’ in de Zaanstreek en dat leidde tot uitproberen van deze nieuwe sport in de buitenlucht. Toen dat goed beviel en naar meer smaakte, werd binnen de gymnastiekvereniging Simson gesproken over het oprichten van een club, maar daar vonden de mannen-bestuurders dat nog een te groot risico. Dat leidde er uiteindelijk toe, dat op 20 mei 1910 werd opgericht ‘TAVENU’, wat stond voor ‘Tot aangename verpozing en nuttige uitspanning’, maar al een paar maanden later werd dat omgedoopt in ‘Korfbalclub Koog-Zaandijk’, veelal kortweg KZ. Als oprichters werden genoemd Harry Nijland Visser, Willem Steijn en Kees Govers, alle drie net aan 20 jaar oud. Een geschiedenis was begonnen…

  Daar leek trouwens al vrij snel een einde aan te komen. In 1914 brak de 1e Wereldoorlog uit en hoewel Nederland neutraal was werden heel veel jonge mannen gemobiliseerd en kwam sport op het tweede plan, zo niet lager. In 1918 werd het geheel echter onder invloed van Willem Steijn nieuw leven ingeblazen en begon een voorspoedige periode, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Natuurlijk zijn er ups en downs geweest, maar KZ is in de meer dan 100 jaar altijd zelfstandig geweest en behoort ook nu nog tot zowel de tien grootste als de tien oudste korfbalclubs van Nederland en is binnen die groep een van de weinige nooit gefuseerde clubs.

 • In maatschappelijk opzicht is er in 100 jaar natuurlijk een enorme verandering geweest, in beschikbare ‘vrije’ tijd, in kleding, in de positie van vrouwen in de sport en in de hoeveelheid beschikbaar geld om dingen te realiseren. Dat leidde ook in sportief opzicht tot grote veranderingen.

  Het sintelveld is met wat tussenfases een kunstgrasveld geworden. Trainen in de winter in een gymzaaltje - waar je alleen op blote voeten mocht aantreden – is inmiddels totaal anders. Na een lange fase van trainen in een gestaag verouderende sporthal De Sprong zijn de plannen voor een nieuwe meteen naast ons veld concreet geworden. Het Topsportcentrum De Koog is niet langer een droom maar realiteit.

  En waar we in 1934 voor het eerst landskampioen werden - op een druk bezocht veld, waar vele mannelijke toeschouwers van vreugde hun hoed of pet de lucht in smeten – daar herhaalden we dat in 2009 tegen dezelfde tegenstander van 1934, Deetos uit Dordrecht.

  In het voorgaande jaar 2008 waren we in een met 8.000 mensen volgepakt Ahoy voor het eerst landskampioen in de zaal geworden, een prestatie die in 2010 en 2012 herhaald werd.

  Er is kortom heel veel gebeurd bij ‘KZ’, maar één ding is onveranderd gebleven: het plezier in gemengd sporten staat nog steeds heel levendig vooraan bij alles wat we doen!