• Het bestuur van KZ/Thermo4U

  We willen graag dat de bestuursleden niet boven, maar midden in  de vereniging staan, hebben we bovengenoemd overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers. Voel je vrij de betrokken bestuurders te bellen met ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten. Hieronder staat een overzicht met van onze bestuursleden met daarbij hun rol binnen het bestuur. 

 • Corrie Noom, voorzitter
  Tel. (06) 52 09 85 79
  eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond.


  Michel de Jong, secretaris
  Tel. (06) 20 56 89 67

  verantwoordelijk voor correspondentie, notulen, ledenadministratie (gedeeltelijk).

  Rik van Rooijen, penningmeester 
  Tel. (075) 635 29 03

  eindverantwoordelijk voor de financiën, contributie-inning en sponsoring en andere vormen van werving van financiële middelen.

  Erna van Gammeren, wedstrijdzaken
  Tel. (06) 51 06 77 89.

  eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent competitie, opstellingen, terreindiensten, etc; de vier Team Commissies vallen onder haar verantwoordelijkheid.

  Gelieve alleen contact op te nemen met het bestuurslid Wedstrijdzaken als contact met de TC niets heeft opgeleverd. Klik hier voor de contactgegevens van de senioren-TC en hier voor de gegevens van de jeugd-TC's.

  Marco Steensma, accommodatie en kantine
  Tel. (075) 617 96 83

  verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van onze accommodatie: kantine, kleedkamers, spelmateriaal e.d.; hij wordt hierbij bijgestaan door een grote groep kundige ‘werkers’, die wekelijks het complex onderhouden.

 • Jacqueline de Vries, activiteiten/toernooien, vrijwilligersbeleid, algemene zaken
  Tel. (06) 29 46 69 92
  is eindverantwoordelijk voor ‘activiteiten’; dit betreft de organisatie van alle zaken die het lidmaatschap van KZ / Thermo4U naast korfbal zo leuk maken: feesten en partijen voor jeugd, senioren, niet-spelenden etc. Daarnaast is zij verantwoordelijk vrijwilligersbeleid (incl.cursussen), voor de organisatie van zaalcommissarissen en voor overige algemene zaken.

  Leonieke de Wildt, PR, marketing en communicatie, Korfbal League
  Tel. (06) 18 55 07 68
  is bestuurslid marketing & communicatie en daardoor verantwoordelijk voor o.a. de website, sociale media, marketing, het werven van nieuwe leden en de organisatie van de Korfbal League.