• Het bestuur van KZ/Keukensale.com

  We willen graag dat de bestuursleden niet boven, maar midden in  de vereniging staan en hebben daarom het hieronder genoemde overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers.

  Voel je vrij de betrokken bestuurders te bellen met ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten. 

 • Corrie Noom, voorzitter
  Tel. 06 52 09 85 79
  eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond.


  Leonieke de Wildt, secretaris
  Tel. 06 18 55 07 68 of e-mail

  verantwoordelijk voor correspondentie, voorbereiding en archivering bestuursstukken, ledenadministratie, interne en externe communicatie

  Hans Peter Briefjes, penningmeester
  Tel. 075-616 93 83 of e-mail
  eindverantwoordelijk voor de financiën, contributie-inning en andere vormen van werving van financiële middelen. Verder verantwoordelijk voor liquiditeitsbewaking, doen van BTW-aangiften, bijhouden van de financiële administratie, opstellen periodieke voortgangsrapportages, het jaaroverzicht en zaken mbt. de beide Boomlandhuizen.

  Erna van Gammeren, wedstrijdzaken
  Tel. 06 51 06 77 89

  eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent competitie, opstellingen, terreindiensten, etc; de Team Commissies vallen onder haar verantwoordelijkheid.

  Gelieve alleen contact op te nemen met het bestuurslid Wedstrijdzaken als contact met de TC niets heeft opgeleverd. Klik hier voor de contactgegevens van de senioren- en jeugd-TC's.

 • Jacqueline de Vries, activiteiten/toernooien, vrijwilligersbeleid, algemene zaken
  Tel. 06 29 46 69 92
  is eindverantwoordelijk voor ‘activiteiten’; dit betreft de organisatie van alle zaken die het lidmaatschap van naast korfbal zo leuk maken: feesten en partijen voor jeugd, senioren, niet-spelenden etc. Daarnaast is zij verantwoordelijk vrijwilligersbeleid (incl.cursussen), voor de organisatie van zaalcommissarissen en voor overige algemene zaken.

  Marco Steensma, accommodatie en kantine
  Tel. (075) 617 96 83

  verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van onze accommodatie: kantine, kleedkamers, spelmateriaal e.d.; hij wordt hierbij bijgestaan door een grote groep kundige ‘werkers’, die wekelijks het complex onderhouden.

  Tim Huijsman, arbitrage
  Tel. 06 10 32 15 48
  verantwoordelijk voor het beleid rondom opleiden en aanwijzen scheidsrechters.

  Notulist bestuursvergaderingen: Janine Voogd