• Tijdens de persconferentie van vanavond zijn door de regering verscherpte maatregelen meegedeeld die ook voor onze verenging consequenties hebben.

  • Sportkantines blijven gesloten.
  • Er is geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden.

  Deze maatregelen gelden voorlopig voor de komende drie weken.

  Hieronder hebben we een aantal vragen op een rijtje gezet die al aan het bestuur zijn gesteld of waarvan we verwachten dat ze gesteld zullen worden.

  Over de consequenties van het totaalpakket aan nieuwe maatregelen is het KNKV in overleg met het NOC*NSF. Zodra we hier meer over kunnen melden wordt dit bericht aangevuld.

  Veelgestelde vragen:

  1. Mogen ouders ook niet meer komen kijken bij trainingen?
   Nee. We kiezen ervoor geen ouders meer toe te laten op het complex. Geen publiek bij wedstrijden, dus ook geen publiek bij trainingen.
   Kinderen kunnen worden gebracht en gehaald, zoals dat ook gebeurde voor de zomervakantie.

   Enige uitzondering, in uitzonderlijke gevallen is als er ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter. Dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. 

  2. Is het Topsportcentrum De Koog open om gebruik te maken van toiletten?
   Ja.


  3. Zijn de kleedkamers open?
   Ja, de kleedkamers zijn open, maar we vragen onze leden zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en dus thuis om te kleden en te douchen.


  4. Is er tijdens trainingsavonden een corona-coördinator op het veld aanwezig?
   Ja. Er is een coördinator aanwezig om mensen op en rond het complex te wijzen op het naleven van de regels.


  5. Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan publiek?
   Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

   Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden.

  6. Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik dan blijven kijken?
   Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen de chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.


  7. Mogen broertjes/zusjes mee naar een uitwedstrijden of kijken bij een thuiswedstrijd?
   Nee. 

  8. Ik ben klaar met mijn wedstrijd of training. Mag ik blijven naar een andere training of wedstrijd?
   Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

   De spelregel van 13 mensen op de bank, waarvan maximaal 8 spelers, blijft gehandhaafd, rekening houdend met de 1,5 meter.
   Als voorbeeld:
   Als een tweede team gespeeld heeft, en het eerste team speelt daarna, mogen er in totaal nog steeds 13 mensen op de bank zitten bij het eerste. Het kan dan dus zijn dat er spelers van het tweede team naar huis moeten.

   De voorbereidingstijd op een wedstrijd moet ook zo kort als mogelijk zijn. Een team kan dus niet twee uur voorafgaand aan de aanvangstijd al op de accommodatie zijn.

  9. Hebben ouders/verzorgers van Kangoeroes, F- en E-jeugdleden ook de rol van ‘begeleider’ gezien de leeftijd van deze kids?
   Wij kunnen op deze vraag nog geen antwoord geven en hopen hier spoedig meer over te horen van het KNKV. Vooralsnog geldt: geen ouders op het complex.

  10. Mijn partner en ik korfballen in hetzelfde team. Mogen onze jonge kinderen die niet alleen thuis kunnen blijven mee naar het veld? 
   Liever niet. We proberen het aantal bezoekers op ons complex te beperken tot mensen die deelnemen aan de sportactiviteiten. 
    
  11. Wordt er een uitzondering gemaakt voor publiek als een team kampioen kan worden? 
   Nee. Als een team van KZ kampioen wordt na een uitwedstrijd dan zullen alleen de ouders die als chauffeurs (en dus begeleiders) hier dus bij aanwezig zijn. Een kampioenswedstrijd op ons eigen complex wordt, jammer maar helaas, gespeeld zonder publiek.

  12. Mogen we bij regen/onweer schuilen in de kantine?
   Er kan niet binnen in de kantine worden geschuild. Als de weersomstandigheden een training zo verstoren dat er niet verder gesport kan worden dan verzoeken we de trainers de trainings te staken.

  13. Worden de teams die de komende drie weken kampioen worden wel gehuldigd?
   Natuurlijk! Wij zorgen voor een welverdiende huldiging, maar dit zal wel later plaatsvinden in de hoop dat ouders hier bij kunnen zijn. 
  14. Worden scheidsrechters nog wel beoordeeld?
   Ja, dit valt onder de reguliere vorm van competitie beoefenen. Deze aanwijzingen worden op vrijdagavond via de wedstrijdwijzigingen aan de verenigingen verzonden. Ook voor beoordelaars (en scheidsrechters) geldt de regel om direct na afloop te vertrekken vanaf de accommodatie.

  15. Mag ik nog wel een bespreking of overleg houden in de kantine?
   Nee, alle sportkantines zijn gesloten voor besprekingen, vergaderingen, en andersoortige bijeenkomsten. 

  16. Mag ik de medische ruimtes gebruiken?
   Ja, Deze mag gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte etcetera.

  17. Mag er pers op de accommodatie komen? Mag ik mijn livestream-crew inzetten?
   Hier is op dit moment nog geen helderheid over. Tot die tijd is er geen pers/crew toegestaan.

  De maatregelen die we als vereniging nemen zijn erop gericht ontmoetingen tussen groepen mensen buiten de sportactiviteit zelf zoveel mogelijk te beperken. We rekenen op de medewerking van onze leden en andere bezoekers van onze verenging.

  Heb je een vraag die hierboven niet aan de orde komt? Stuur een whatsappberichtje (06-30259899) of e-mail naar Lisa van Tongeren (bestuurslid communicatie).

  Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Veelgestelde korfbalspecifieke vragen vind je op de website van het KNKV.