Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Vertrouwenscommissie bij KZ / Hiltex

Per 1 september 2005 is er bij KZ / Hiltex een vertrouwenscommissie in het leven geroepen.

Wat is een vertrouwenscommissie?
Dit is een commissie die kan adviseren rondom ongewenst gedrag. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen.

Is een vertrouwenscommissie nou echt nodig binnen KZ / Hiltex?
Gelukkig is er nog nooit behoefte aan geweest, maar je kunt je beter goed voorbereiden en het dan niet nodig hebben, dan dat er iets gebeurt en niemand weet hoe te handelen.
Vandaar de gedachte van het bestuur om een vertrouwenscommissie in het leven te roepen, door middel van een oproep in het krantje om kandidaten daarvoor zich te laten melden.

Wie zitten er in die vertrouwenscommissie?
Karen Rietzschel, ik ben partner van een KZ / Hiltex-lid en vanuit mijn werk heb ik ervaring met het begeleiden van mensen bij moeilijke situaties.
Edith Pals, ik ben ouder van twee jeugdleden en ben thans in het dagelijks leven directielid van een middelbare school in West Friesland. Eén van mijn functies op een vorige school was vertrouwenspersoon.
Het is bij ongewenst gedrag een voordeel als je onbevooroordeeld en objectief naar een situatie kan kijken. Daarom denken wij dat we als "buitenstaanders" een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de vertrouwenscommissie binnen de vereniging.

Wat kan je bespreken met iemand uit de vertrouwenscommissie?
In principe kan je alle vertrouwelijke zaken bespreken met de vertrouwenscommissie; het gaat hier dan met name om ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven. Je kunt contact opnemen om hierover in vertrouwen te praten, om je hart te luchten, om advies te vragen of om bemiddeling te vragen.

Wie kan contact opnemen?
Iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag kan contact opnemen: spelers, speelsters, jeugdleden, trainers, ouders, vrijwilligers, etc.

Wat is de handelswijze van de vertrouwenscommissie?
De leden van de vertrouwenscommissie hebben over iedere melding onderling contact. In overleg met de melder wordt besloten wat de juiste handelswijze is voor deze melding: adviezen hoe te handelen bij herhaling van het incident, een gesprek tussen de betrokkenen samen met één van de leden van de commissie, een gesprek met de trainer erbij, afspraken op schrift stellen etc. Bij ernstige incidenten wordt het bestuur ingeschakeld om maatregelen te nemen.
Melders kunnen erop vertrouwen dat hun melding zorgvuldig wordt behandeld.

Hoe is de vertrouwenscommissie te bereiken?
Telefonisch; de nummers staan op de website
Edith: 075-6400580
Karen: 075-6218125