• Van diverse leden hebben we de vraag gekregen hoe het er financieel voorstaat met onze vereniging. Het doet ons goed dat leden daarover met ons meedenken en ook suggesties hebben voor het opvangen van de financiële problematiek.

  In het onderzoek Gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen, dat in opdracht van NOC*NSF in april is uitgevoerd door het Mulier Instituut, geven 4 van de 10 verenigingen aan zich ernstige zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis. Zij vrezen vooral voor het verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Daarnaast is er ongerustheid over de gezondheid van de oudere leden. 70% van de verengingen verwacht ondanks het verlies van inkomsten dat ze aan de lopende financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen zonder gebruik te maken van noodmaatregelen, terwijl 10% aangeeft in de loop van de maanden niet meer te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Verenigingen verwachten gemiddeld 11% van de begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen, een percentage dat verdubbelt als de verengingen tot juli dicht zouden zijn.

  Dat was april. Toen maakte ook ons bestuur zich nog weinig zorgen, we vonden de situatie buitengewoon irritant, maar door onze financiële buffer was er geen reden tot acute paniek.

  We zijn nu zo’n zes maanden verder. Hoewel we rond de zomer het programma van trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten weer gedeeltelijk konden opstarten, was er nog geen sprake van echt ‘leven’. Allerlei activiteiten gingen niet door. Een seizoensafsluiting met “Ook het veld is leuk"? Te groot risico. Jeugdkamp? Niet veilig. Na een kort veldseizoen is nu alles weer veranderd. We zijn blij dat er getraind mag worden, ook al moet er – met uitzondering van de jeugd – afstand worden gehouden, maar de kantine is dicht, er is geen competitie, niet te vroeg aankomen bij de trainingen en meteen weer vertrekken. Behoorden we een half jaar geleden misschien nog niet tot de 40% van de verenigingen die zich geen ernstige zorgen maakten over de gevolgen van deze crisis. Nu is dat anders. Ook wij zagen ons genoodzaakt om ons nogmaals over de begroting te buigen. Ja, ook wij maken ons zorgen.

  De penningmeester keek samen met een aantal anderen opnieuw naar de begroting. Ze hebben een lijst met uitgangspunten opgesteld op basis waarvan naast de huidige prognose een ‘coronaprognose’  is gemaakt, een sombere prognose.

  Als de situatie het hele zaalseizoen zo blijft - geen competitie, een gesloten kantine, geen inkomsten uit grotere evenementen – dan verwachten we ongeveer 33% van de totale baten mis te lopen. Daarentegen geven we ook minder uit. We besparen bijvoorbeeld op de kosten van supportersbussen naar uitwedstrijden en het budget dat beschikbaar is gesteld voor activiteiten. We besparen ook op cursussen voor arbitrage en trainers (de KT-cursussen), want het KNKV organiseert die nu niet.

  En wat komt er niet binnen? Geen publiek bij wedstrijden betekent geen inkomsten uit de kantine. Dit heeft grote impact, aangezien daar juist de meeste inkomsten vandaan komen. Zeker een wedstrijd tegen GG/IJskoud de Beste is een flinke klapper en de feestavonden die we organiseren zijn ook goed voor de clubkas. Daar komt bij dat we inkomsten mislopen van entreegelden voor de Korfbal Leaguewedstrijden en van de verhuur van de kantine voor de wekelijkse B&I-ontbijtbijeenkomsten. Als de kantine het hele zaalseizoen dicht blijft, komt er bijna 70% minder binnen. Gelukkig mogen we rekenen op de inkomsten van de contributie, want tegenover de inkomsten staan lopende verplichtingen, zoals de zaalhuur voor trainingen en de bondsafdrachten.

  We hopen ook nog op tegemoetkomingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente en het KNKV, maar we hebben daarover nog niets gehoord.

  Natuurlijk, het opstellen van deze schaduwprognose is koffiedik kijken en hoewel het bestuur de toekomst graag rooskleurig tegemoet ziet, is het in dit geval verstandig om voor onze financiële situatie ook het somberste scenario in beeld te hebben.

  De cijfers vertellen ons dit zeker: er is werk aan de winkel! We gaan onze leden en businessclubpartners de komende tijd vragen om een extra steuntje in de rug. Dit doen we liever niet door alleen ons hand op te houden. We zijn misschien corona-moe, maar we blijven creatief en denken steeds na over manieren om onze leden en businesspartners iets terug te geven: een klein kadootje, een online Pub Quiz, een online wijnproeverij, onvoorwaardelijke clubliefde desnoods. Het doet ons goed om bij zowel onze leden als bij onze businessclubpartners de afgelopen maanden de bereidheid zien om een beetje extra support te geven. En het is ook mooi dat we nog steeds nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen. Lokale banden zijn misschien wel nooit zo belangrijk geweest. 

  Heb je een goed idee voor een activiteit of actie waarmee de verenging iets kan verdienen? Stuur een berichtje naar Tim Bakker (06 18550284) of Lisa van Tongeren (06 30259899). Zij bespreken graag met jou hoe we je plan kunnen uitvoeren.

  Het bestuur