• De ALV komt er weer aan!

  Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op donderdag 29 juni, 20.00 uur in de kantine.

  Op de agenda staan o.a. de bestuursverkiezing, vaststellen contributiebedragen en begroting '23-'24 en de feestelijke huldiging van leden die al 25 of 40 jaar lid zijn.
  Definitieve agenda met stukken volgen uiterlijk een week voor de vergadering.

  Komt allen en praat en beslis mee!
   
  Afmeldingen en/of ingekomen stukken mogen per mail naar de secretaris van het bestuur, Leonieke de Wildt.