Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Regels alleen geldend voor topsportteams bij de jeugd

Topsportteams bij KZ / Hiltex zijn de eerste teams van een leeftijdscategorie, m.u.v. de E1 en F1. Zij trainen minimaal twee keer in de week.

Voor hen gelden, naast de reguliere regels voor jeugdteams, ook nog onderstaande regels:

• Als speler(ster) van deze “selectie” wordt er van jou verwacht te trainen bij elke door KZ / Hiltex aangeboden training (2x/w). Hierdoor verkrijgt de speler(ster) een zekere mate van zekerheid de eerst volgende wedstrijd te spelen. Indien, door omstandigheden de speler(ster) 1x heeft kunnen trainen, is het mogelijke gevolg dat de speler(ster) de eerstvolgende wedstrijd wissel wordt gehouden. Indien er door een speler niet getraind is in een week, zal deze speler(ster) naar alle waarschijnlijkheid niet spelen. Bij regelmatig niet verschijnen op trainingen door speler(ster), bestaat de kans dat de speler(ster) uit de selectie wordt gezet.

• Afzeggen van een wedstrijd (buiten blessures/ziekte om) kan maximaal twee maal per seizoen. Dit geldt alleen voor de E1, D1 en C1. Wanneer iemand voor meer dan 2 wedstrijden afzegt (buiten blessures/ziekte om) besluit de Trainer in overleg met de TC wat er met deze speler/speelster zal gebeuren. In een lager team plaatsen behoort dan tot de mogelijkheden;

• voor de A1 en B1 geldt de regel dat je altijd beschikbaar moet zijn voor het spelen van de wedstrijden (behalve bij blessure, ziekte, werkweek en studie). De keuze van de speler(ster) om in deze teams te spelen is niet vrijblijvend en herhaaldelijk afbericht zonder goede reden, kan een overplaatsing naar een lager team bewerkstelligen.

• wissel staan of invallen in een hoger team gaat voor het spelen in het eigen team als de belangen van het hogere team door de TC (in overleg met Topsport) hoger worden geacht.

• het seizoen bestaat uit drie delen: veld 1, zaal en veld 2. Dit betekent dat op drie momenten, het begin van veld 1, begin zaal en het begin van veld 2, spelers van team gewisseld kunnen worden;

• mentaliteit is belangrijk. Dit houdt in:
o de afspraken dienen nageleefd te worden door TC, Trainer, speler en ouders;
o hard werken, inzet/betrokkenheid is een vereiste;
o luisteren naar de Trainer tijdens wedstrijden en training is belangrijk;
o het team gaat vóór de speler (vroeg wisselen kan voorkomen
o trainingspakken van de vereniging dienen netjes verzorgd te worden en alleen gedragen te worden voor en na wedstrijden (dus niet op trainen).
o zichtbare “winnaarsmentaliteit”

Nog even een opmerking van onze kant:

Iedere nieuw seizoen is het weer een hele klus om alle nieuwe teamindelingen te maken. De TC’s en Trainer/Coaches van alle teams zijn er druk mee. Wij begrijpen dat er kinderen teleurgesteld worden en iedereen doet er dan ook alles aan om bepaalde keuzes zo goed mogelijk te onderbouwen. De acht beste korfballers hoeven niet altijd het beste team te vormen. Soms worden er andere keuzes gemaakt. Graag willen wij benadrukken dat de mensen die deze keuzes maken dit naar eer en geweten doen en allemaal vrijwilligers zijn. Wij vragen u dan ook respect te hebben voor bepaalde keuzes en het gekozen beleid. Hiervoor alvast bedankt.