• Onze shirts gingen op reis...

    Aan het eind van het achterliggende seizoen werd veel materiaal van het Kledingfonds weer ingeleverd wegens de wisseling van leverancier enzovoort. Wat gebeurt daar dan mee? Wellicht komt die vraag bij de lezer op en dus gaan wij daar even op in.

    Je kunt alles natuurlijk weggooien, maar gaandeweg raken we ons steeds meer bewust, dat dat nou niet de meest voor de hand liggende oplossing is. Er zijn immers met enige inspanning wel minder bedeelden te vinden, die er nog plezier van kunnen hebben. Zo gingen veel shirts naar Gambia, zoals zichtbaar is op bijgaande foto's.

    Voor onze trainingspakken is het daar wat warm, dus die zijn afgevoerd naar Oekraïne, waar men er komende winter vast wel weer wat nuttig gebruik van zal kunnen maken. In Afrika hebben ze er met de daar heersende temperaturen wat minder behoefte aan.