Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Zoë Engel komt onze juniorengroep versterken.

 
De Commissie Topkorfbal maakt met genoegen bekend, dat Zoë Engel heeft besloten naar KZ / Thermo4U over te stappen. De getalenteerde Zaandamse, al zodra dat kon uitkomend voor ZKV, heeft zich in de loop van enkele jaren ontwikkeld tot een speelster van belang, met vele sportieve mogelijkheden in onze sport.

Dat bracht haar ook in de selectie van Oranje onder 17, waar ze ook onze speelsters Sanne Maaike Nieuwenhuizen en Nikki Boerhout leerde kennen, naast een hele serie andere toppers uit die leeftijdsgroep. Bij die opgedane ervaringen werd zij zich ook steeds meer bewust van haar behoefte om niet alleen met haar club te strijden voor het beste, maar dat die wens ook voor haar eigen ontwikkeling gold.

Dat leidde tot een lastige spagaat, want Zoë – geboren in 2002 – stamt enerzijds uit een familie, die al een groot aantal jaren tot de kern van ZKV behoort, maar werd zich anderzijds ook bewust, dat haar persoonlijke wens om de top te halen heel lastig te combineren zou zijn met bij de Zaandammer club te blijven.

Uiteindelijk heeft Zoë de knoop doorgehakt en besloten de overstap te maken en wij wensen haar daarbij bijzonder veel succes en evenveel plezier toe.

Namens de Commissie Topkorfbal
Tim Bakker / Sander Boutsma
 
 
 
 
.
 
 
.