Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Zaalwachter worden?!


Via de website en in sportlink kunnen de leden voor hun verenigingstaken (9 uur per jaar) intekenen op de verenigingstaken. De belangrijkste daarvan is het vervullen van bardiensten, maar ook enkele andere taken vallen eronder.

Sinds dit jaar valt de zaalwacht op de zaterdagochtend niet meer onder de vaste taken die door een vaste groep mensen worden vervuld maar onder de verenigingstaken waarop ingetekend kan worden, ook door de ouders van de jonge jeugd. Tot dit seizoen behoorden Margot Schilp, Branda de Schepper en Ronald Cordus tot de vaste ploeg die ervoor zorgde, dat de velden op tijd klaar waren voor de wedstrijden op de zaterdagochtend en dat de bezoekers de weg werd gewezen. Zij hebben dit altijd met veel plezier gedaan, maar zijn niet meer elke week beschikbaar. Voor de zaterdagochtend zoeken we daarom leden en ouders van jeugdleden die de taak van zaalwacht willen vervullen. Het gaat om het neerzetten van de palen, het aangeven van de buitenlijnen van de velden voor de E- en F-ploegen (2 of 3 velden naast elkaar) en het ontvangen van bezoekers en scheidsrechters. Dan gaat het vooral om het beantwoorden van hun vragen.

Voor a.s. zaterdag 7 december kan al ingeschreven worden op deze taak. Er wordt van je verwacht je tenminste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd in de zaal bent om de velden in te richten. Komende zaterdag is dat om 9.30 uur. Op andere zaterdagen is dat om 8.30 uur. Na het inrichten van de velden voor de eerste drie wedstrijden van de dag zit de taak erop. Op de dagen dat onze eerste en tweede teams spelen is de leagueploeg er al om 8.00 uur. Het mediateam laat dan de muziek schallen. Een vrolijke binnenkomer voor iedereen, ook voor de zaalwacht!

Via de website kun je je inschrijven. Daar vind je ook verdere informatie.