Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Tim Bakker aangesteld als commercieel manager

Het bestuur heeft Tim Bakker aangesteld als commercieel manager van KZ / Hiltex.
Zijn taak is om ervoor te zorgen dat onze vereniging enerzijds meer inkomsten krijgt en anderzijds minder uitgaven heeft.

De besparing op de uitgaven kan plaatsvinden door bij iedere inkoop die we doen, te kijken of dat in de vorm van een “sponsordeal” kan plaatsvinden. Dit betekent dat we vanaf nu iedere vrijwilliger die namens KZ een aanschaf / inkoop doet, dringend verzoeken (lees: verplichten) vooraf contact op te nemen met Tim om hierover te overleggen. Het gaat hierbij om vrijwel alle zaken waar we geld aan uitgeven: van drukwerk tot prijzen bij het schoolkorfbal, van de aanschaf van bidons tot de inkoop van bitterballen, etc. etc.

Het vergroten van de inkomsten zal op meerdere manieren kunnen plaatsvinden. Te denken valt vanzelfsprekend aan de traditionele manier van sponsoring en het organiseren van acties. De eerste actie die Tim (samen met een werkgroep) organiseert, zal de ClubKit actie zijn die eind april start. Deze heeft als doel inkomsten te genereren voor de inrichting van onze nieuwe kantine. Een nieuwe aanpak voor meer inkomsten betreft het koppelen van twee bedrijven uit ons netwerk aan elkaar en voor beiden een mooie zakelijke deal te sluiten, waarbij aan KZ een provisie wordt gegund.

De aanstelling van Tim brengt een wijziging in de organisatiestructuur met zich mee. Tim wordt min-of-meer het ‘hoofd’ van de sponsorcommissie en krijgt een grotere bevoegdheid zelfstandig diverse besluiten te nemen.

Voor deze taak heeft Tim een eigen mailadres: tim@koogzaandijk.nl

Na een eerste periode van zes maanden zal deze nieuwe werkwijze worden geëvalueerd en wordt bepaald in welke vorm we hiermee doorgaan.

Tegelijkertijd met de aanstelling van Tim starten we ook een samenwerking met handbalvereniging KRAS/Volendam die reeds ervaring heeft met de functie van een commercieel manager en de nieuwe manier van vergroten van inkomsten voor de club.

Namens het bestuur
Alfred Ankum, voorzitter