Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Ons clubhuis is een tijdje dicht...

 
Het zijn wonderlijke tijden. Die gedachte kwam ook op bij het vernemen van het bericht over de te maken huisartsenpost in 'ons' Topsportcentrum. Je wilt vast wel weten wat dat eigenlijk zoal inhoudt, toch? Wij van de redactie zijn natuurlijk nieuwsgierig dus trokken er vandaag op uit om wat meer informatie te verzamelen en voor nu is dit wat wij vandaag geleerd en gezien hebben. Een verhaal in woord en beeld!
 
Op deze donderdagmorgen reden we dus naar het veld en De Koog om even poolshoogte te nemen en noteerden het volgende:
 
1. Omstreeks 08.45 waren Jeroen en Sander Briefjes druk bezig, samen met Erna van Gammeren, Corrie en Piet Oudega en Marco Steensma om al ons ballen-, manden- en palenmateriaal uit het Topsportcentrum naar buiten te brengen en op te slaan op de plek voor veldkorfbal. De logica daarbij was, dat als de zalen eenmaal in gebruik zijn voor de Corona-functie, dat we dan voorlopig geen toegang daartoe zouden krijgen
 
2. Er is vandaag namelijk een complete post opgebouwd en dat betekent, dat er in de entreehal een vorm van wachtkamer is gemaakt, met een balie, waar de patiënten zich kunnen melden. Van de eerste zes kleedkamers zijn er een paar ingericht als 'behandelkamer' en een paar als ruimte voor bloedprikken en zo. Voor mensen die niet meteen weg kunnen wordt in de grote zaal ruimte geschapen via wat nog aan te brengen units, waar ze kunnen verblijven in afwachten van verder transport. Daarvoor is een vloer ingeplakt, zoals je hieronder op de foto's kunt zien.
 
3. Voor wie denkt 'Maar dan kunnen we toch wel in de Breedtesporthal...'is het antwoord simpel 'Neen'. Want al het medisch personeel gaat via de 'schone ingang' van het Regio College naar binnen en gebruikt daar de kleedkamers om zich om te kleden in de beschermende kleding en daar heeft men geen pottenkijkers bij nodig
 
4. Tegelijkertijd waren ook Jan Stark en Han Reijling van de werkersploeg bezig om essentiële spullen voor het veld-onderhoud van de berging in het sporthalcomplex over te brengen naar de containers. Want om het simpel te zeggen: het gras groeit gewoon door en moet wel in toom gehouden worden en als je niet bij de sleutels van de grasmaaier kan komen, dan doet-ie het niet
 
5. Al die vroege activiteit kwam omdat ons het bericht bereikt had, dat er vanaf 10.00 uur deze morgen geen 'onbevoegden' meer in het gebouw mochten. Dat lukte prima, want om 9.45 stond alles weer op de zomerplek
 
6. Wij moeten ons immers wel realiseren, dat als bijvoorbeeld over zes weken de melding komt, dat de actieve sport hervat kan worden, dan wil dat nog niet meteen zeggen, dat die huisartsenpost al weg is en de reiniging adequaat heeft plaats gevonden
 
7. Daarbij komt, dat de ingang van ons clubhuis alleen bereikt kan worden via 'de wachtkamer' in de hal en die conclusie leidde al snel tot de consequentie, dat het clubhuis dus niet gebruikt kan worden, zolang de huisartsenpost daar is. Natuurlijk heeft dat gevolgen, maar daar komt ons bestuur op een later moment wel op terug
 
8. Nadat alles opgeruimd was vertrokken de meeste sjouwers weer naar hun andere verplichtingen en bleven Erna en PH nog een paar uur in het clubhuis om de medewerkers van het Rode Kruis van koffie en een simpele lunch te voorzien, waarna het ook voor ons tijd was om te vertrekken en het gebouw aan de nieuwe partij over te laten. De laatste foto van Erna symboliseert de 'lockdown' van ons clubhuis. Het is niet anders, sommige dingen gaan nu eenmaal voor andere dingen in deze wonderlijke tijden.
 
Wordt weer vervolgd...
 
 
. Het Rode Kruis komt de eerste spullen brengen.
 
. De balie van de wachtkamer in de hal
 
. De afgeplakte vloer in de grote zaal
 
. Een van de behandelkamers
 
. En de letterlijke 'Lock down'...
 
En onthoudt allemaal vooral 'OOK DIT GAAT VOORBIJ !'
.
 
 
.