Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Korfbalmasterz: ook trainers en coaches worden geacht mee te doen

 
Waar in elk geval binnen KZ / Thermo4U nog niet over gesproken is, dat is dat ook trainers, coaches en hun assistenten geacht worden het spelregelbewijs te behalen. Dat is op zich ook niet onlogisch, want zij zijn net zoveel bij de wedstrijd betrokken als hun spelers.
 
Dat geldt dan weer niet voor de fysiotherapeut bijvoorbeeld, want die weet soms van de hele sport nauwelijks iets af en is alleen wegens zijn deskundigheid aanwezig. Ook voor bijvoorbeeld de statisticus is het geen noodzaak, want die is druk met zijn computer en heeft geen tijd voor andere dingen. Maar voor hen allemaal geldt natuurlijk ook, dat het iedereen, net als de niet-spelende leden bijvoorbeeld, vrij staat om gewoon ook mee te doen.
 
Het Korfbalverbond publiceerde ook nog de volgende twee vragen en antwoorden:
 
1. Alle senioren zijn verplicht het spelregelbewijs te halen. Maar welke leden worden er nu precies tot die groep gerekend?

Het gaat hier om leden die in georganiseerde competities of in andere soorten wedstrijdverband, vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn. De coaches en begeleiders worden ook tot deze groep gerekend. Iedereen die betrokken is bij competitiedeelname wordt in deze context als ‘senior lid’ gecategoriseerd. Recreanten/Kombifit-leden spelen geen competitie, op hen is deze verplichting dus niet van toepassing. Uiteraard mogen zij het spelregelbewijs wel halen, graag zelfs! Aan de G-sporters wordt vrijstelling verleend.

2. Voor aspiranten wordt het behalen van het spelregelbewijs vanaf 1 september 2020 ook verplicht. Betekent dit dat een twaalfjarig lid het bewijs ook moet halen?
 
De groep aspiranten die wordt verplicht het spelregelbewijs te halen zal een minimumleeftijd van 14 jaar kennen.


.