Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Korfbalmasterz: hoe staan wij ervoor met de Spelregelcertificaten?

 
In het vorige seizoen is het KNKV gestart met de regel, dat alle senioren een spelregelcertificaat dienen te behalen. Daar is flink aan getrokken en wij hebben nog een tiental leden, dat deze stap nog moet zetten. Daarover zo meer.
 
Tegelijk begon onze vereniging bij de B-jeugd met een actie om ook hun spelregelkennis op te krikken en daarmee enerzijds het begrip voor de scheids te vergroten, maar ook meer plezier in het eigen spel door beter begrip. Daarnaast wil KZ ook graag meewerken aan het verbeteren van de houding richting scheidsrechters, al was het alleen maar om fluiten als activiteit aantrekkelijker te maken. En het opkrikken van de spelregelkennis helpt natuurlijk - hopelijk - ook met het voorkomen van stommiteiten, zoals wij zaterdag nog bij ons 2e zagen: te vroeg inlopen bij een strafworp omdat de nemer zijn voet beweegt...
 
Tussen de senioren en de B-jeugd zat natuurlijk nog de A-jeugd, waarvan een aantal zelf al het initiatief nam en het Spelregelcertificaat inmiddels in de zak heeft. De anderen gaan wij vanaf nu stimuleren, dat ook snel af te handelen, want het KNKV komt ongetwijfeld op korte termijn met het voorschrift, dat ook de junioren zo'n papiertje dienen te hebben.
 
Hoe kom je er aan?
 
Beginnen is simpel. Op het internet tik je in korfbalmasterz.nl en je komt op de site, waar je eerst even rondkijkt en al gauw ziet hoe je spelregels kunt leren en oefenen. Er is een speciaal spelregelboekje in behoorlijk heldere taal bij, waar je alles snel in leert.
 
Je oefent even en daarna stuur je een mailtje aan Marcel Dassen. Van Marcel krijg je een 'activatiecode' en daarmee kun je je digitale examen doen. Je kunt het meerdere keren proberen, dus er is geen reden voor zenuwachtigheid.
 
Heb je een dyslexie- of ander probleem? Ook geen nood: schiet Marcel of Piet Hein even aan en zij helpen je verder.
 
Hoe pakken we het verder aan?
 
De eerstejaars B-jeugd, van Daisy tot en met Sienna, krijgt binnenkort een utnodiging voor een spelregelavond, waar wij de werking van het systeem en de regels nog eens goed uitleggen. Ook ouders zijn dan natuurlijk van harte welkom.
 
Bij de anderen staat het er als volgt voor:
 
- van de tweedejaars B-groep zijn er inmiddels al heel wat geslaagd en van de vijf overgeblevenen zijn er drie al begonnen en twee doen dat op korte termijn
 
- van de eerstejaars A-jeugd moet er eentje nog beginnen en twee anderen zitten in de laatste fase. De rest is klaar
 
- bij de tweede- en derdejaars A-jeugd was er vorig jaar nog geen verplichting. Een aantal heeft zich vrijwillig erop gestort en is er soepel doorheen gerold, maar bij de tweedejaars moeten er nog 13 aan de slag (waarvan er drie begonnen zijn) en van de derdejaars nog 10, waarvan er vier begonnen zijn en eentje daarvan is nu bijna klaar
 
- en zijn er dan nog senioren over? Jawel, nog elf, maar een drietal daarvan is pas weer gaan spelen en de andere acht, tja, die gaan we vriendelijk duwen... Want het KNKV vaardigt die regels natuurlijk niet voor niets uit!
 
Vanzelfsprekend staat het alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden geheel vrij om ook mee te doen. Je leert er altijd van en het weerhoudt je van ongerechtvaardigde kritiek op de scheidsrechter. En trouwens vaak ook wel van gerechtvaardigde kritiek, want naarmate je je erin verdiept ga je ook wel beter begrijpen wat het lastig maakt. En ook dat fouten maken menselijk is trouwens...
 
 
 
 
.