Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Je kan je nu opgeven voor het Paasklaverjassen!Het Paasklaverjassen zal plaatsvinden op vrijdag 19 april vanaf 19:45.

Opgeven kan weer bij Sander Scipio, van wie het mailadres ook op de flyer staat!


.