Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Hoog bezoek deze week

 
KZ verwelkomt het college van burgemeester en wethouders

Dinsdag 29 oktober heeft het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek gebracht aan Topsporthal De Koog. Tim Bakker zorgde voor de ontvangst. De ochtend gebruikten de collegeleden voor hun wekelijkse vergadering, de middag was deels voor de sport.
 
Onder het genot van een door Ellis bereide lunch lieten ze zich informeren over onze vereniging - de hoogtepunten uit het verleden, de groei van de vereniging, de topsport, de breedtesport, de inzet van vrijwilligers, de aandacht voor de jeugd, de sponsoring – en het Sportbedrijf.
 
Daarna volgde een rondleiding door het gebouw en probeerden de collegeleden, de twee sportambtenaren en de directeur van het Sportbedrijf zich in de topsporthal de beginselen van het korfballen eigen te maken. Na de heldere uitleg van Wim Bakker ging een ieder met de hulp van Alwin Out en Marjolijn Schenk aan de slag met schieten op de korf, eerst bovenhands toen onderhands. Het bezoek van het college werd afgesloten met een partijtje van vijf minuten, waar bleek dat niet alleen wij maar ook de wethouders en onze burgemeester van winnen houden. Er werd met veel passie gespeeld. De uitslag (1-1) was een goede weergave van de verhouding op het veld.

We kijken terug op een zeer geslaagd bezoek.
 
Bestuur
 
 
.
 
 
.
 
 
.