Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Het digitale wedstrijdformulier (DWF): wat gaat er zoal mis?

 
Vorig jaar is 'kamerbreed' het DWF ingevoerd en dat heeft een aantal aanzienlijke voordelen. Tegelijk blijkt echter ook, dat nog niet iedereen er even handig mee is - en dat is niet gek - of dat mensen het nut niet goed begrijpen. En daar kunnen we ook iets aan doen. Een deel van het werk doe je om te voorkomen, dat er 'ongerechtigde spelers' gaan meedoen, want die maken vaak de strijd wat oneerlijk. Ze zijn te oud voor de leeftijdsgroep, ze spelen te hoog om nog in jouw klasse mee te mogen doen enzovoort.
 
Deze week kwam er een e-mail van het Korfbalverbond, waarin diverse problemen nog eens samengevat worden en het leek ons goed het grootste deel ervan gewoon hier op deze plaats over te nemen. Lees het even rustig door svp.
 
Men schreef:
 
Nu de veldcompetitie een aantal weken onderweg is, valt ons het een en ander op en hebben wij gemerkt dat een aantal zaken nog niet helemaal goed verloopt.

Opstellingen
We constateren in het breedtekorfbal, dat in het merendeel van de gespeelde wedstrijden de opstelling per team veelal gelijk bleef. Ruim 85% van het aantal opstellingen. Het aantal wedstrijden waarin gewisseld is, is nog geen 20%. Voor het breedtekorfbal is dat in onze ogen niet reëel. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met het niet correct invullen van het DWF.

Zoals op de competitieavonden ook nadrukkelijk aangegeven willen we in de nabije toekomst geen gebruik meer maken van de A2-formulieren voor de opgaven, maar gebruik maken van de input van het DWF. Hiervoor is het noodzakelijk, dat alle informatie juist in het DWF wordt verwerkt, dat wil zeggen ook alle opstellingen en alle wissels. Noot van de redactie: het KNKV probeert bij de competitie-indelingen in de breedtesport de tegenstand zoveel mogelijk op gelijk niveau te houden, maar heeft dan wel eerlijke opgaven nodig)

Invoeren wissels
We merken dat de wissels met regelmaat niet juist ingevoerd worden. Een basisspeler die ingebracht wordt, iemand die zichzelf vervangt of iemand die wissel staat er uit gehaald wordt. Let bij het invullen van het DWF goed op in welk tabblad je van het DWF zit.

Invoeren scheidsrechters
Regelmatig blijkt er geen scheidsrechter gekoppeld te zijn, waardoor het verwerken van de wedstrijd niet mogelijk is.  Scheidsrechters kunnen in de weken voorafgaand reeds ingevoerd worden in het DWF via Sportlink Club en op de wedstrijddag zelf kan het alleen nog door een van de teamleden van de thuisvereniging in de app.

Invoeren opstellingen
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opstellingen. De scheidsrechter kan dit ook altijd afhandelen i.s.m. de coach. Zorg er voor dat de opstelling altijd ingevoerd is, als het zelf niet lukt doe dit dan samen met de scheidsrechter .

Fotocontrole
De controle van pasfoto’s dient door de scheidsrechter te gebeuren, die heeft ook de mogelijkheid om in het scherm van de legitimatiecontrole de foto’s middels rode kruisje of uitroepteken af te keuren. De volgende mogelijkheid om foto’s te wijzigen is tussen de veld- en zaalcompetitie, de foto’s kunnen dus nu al verzameld worden. Let er op dat het duidelijke, gelijkende foto’s zijn, een scheidsrechter moet de persoon goed kunnen herkennen.

We verzoeken jullie dringend jullie scheidsrechters en coachen van bovenstaande issues op te hoogte te brengen. Zo kunnen we samen voor een vlotte en juiste verwerking van de gegevens zorgen.

Heb je nog vragen? Je kunt deze stellen via competitie@knkv.nl.

Voor veel gestelde vragen over o.a. arbitrage en competitie kun je ook kijken op onze website: https://www.knkv.nl/faq.

Met vriendelijke groeten,

Moniek Voermans

Beleidsmedewerker Arbitrage/Competitie


.


.