Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Een paar herinneringen aan Cees Buijs senior

 
Vandaag ontving de redactie het bericht, dat Cees Buijs senior op zaterdag 16 mei overleed. Hij werd 86 jaar oud.
 
Het bericht riep een reeks herinneringen bij mij op, die voor een klein deel te maken hebben met de activiteiten bij KZ van Cees senior; dat laatste zeiden wij er wel altijd duidelijk bij om vergissingen met junior te voorkomen. Die herinneringen gaan veel meer over een tijd die geweest is en voor de ouderen onder ons zet ik daarover hieronder wat neer.
 
Mijn geboorteplek is Amsterdam, maar mijn ouders verhuisden in 1950 terug naar de Zaanstreek, naar de Leliestraat in Koog-Bloemwijk. Al vrij rap ging ik naar de kleuterschool 'Pro Rege' in de Wilhelminastraat en later naar School A en dan kwam je door de Rozenstraat, waar de familie Buijs een 'groentehal' had. Dat type middenstanders was niet zeldzaam, want als ik het mij goed herinner waren er alleen in Bloemwijk al zes. Die in de Rozenstraat was van de vader van Cees senior en die had ook een nog een broer en beiden wilden graag ook verder in deze business. Op zeker moment trokken vader en moeder zich terug, Cees senior nam de zaak in de Rozenstraat over en voor zijn broer werd een paar honderd meter verderop in de Breestraat een zaak geopend.
 
Tot dan had het weinig met KZ van doen, want de broers waren allebei voetballers en hadden dus meer met KFC. In de loop der jaren kwam daar door gezinsuitbreiding wel wat wijziging in, want Hans en Cees junior van de Rozenstraat-tak verdeelden hun interesse wat meer, terwijl Wilma en Carla van de Breestraat-tak voor 100% bij KZ belandden. En zo kabbelde het jaren voort en van de Rozenstraat-tak staat mij altijd nog goed bij hoe een vrolijk en keurig verzorgd echtpaar Buijs daar jarenlang in vrede het bedrijfje runde.
 
Heel veel jaren later overleed de echtgenote van Cees senior en toen was de zaak ook al een tijdje gestopt in alle gewijzigde buurt-omstandigheden en de leeftijd speelde natuurlijk ook mee. In de volgende fase zagen wij bij KZ Cees senior meer, omdat hij toen de inname en opslag van het oud-papier voor KZ deed. Dan was er ook altijd wel tijd voor een praatje en dan vertelde hij ook wel vaker over zijn eenzaamheid en dat hij zijn inmiddels overleden vrouw zo miste. Natuurlijk keken de jongens veel naar hem om, maar die plek was gewoon door niemand meer in te nemen. 'Let er op, dat je ervan geniet zolang dat nog kan', die zin is mij wel bijgebleven.
 
Het oud-papier stopte een paar jaar terug en toen was Cees senior zich ook al op een andere manier gestaag aan het terugtrekken. Dat leidde tot opname in het Verzorgingstehuis Guisveld en daar eindigde het leven van een vriendelijk mens jongstleden zaterdag. Details over het afscheid morgen vind je hier. Dat is overigens ook hier wegens de corona-omstandigheden uitsluitend voor de familie bedoeld.
 
Ongetwijfeld namens veel KZ'ers wenst de redactie Hans, Cees junior en hun familie sterkte.
 
 
PH
 
 
 
.
 
 
.