Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

De training - nu ook senioren - start weer vanaf 11 mei. Lees hier eerst de protocollen

 
Protocollen ‘Terug naar de KZ/Thermo4U-sportvelden’

BEKIJK HET INFORMATIEFILMPJE OM GOED VOORBEREID TE ZIJN OP DE EERSTE CORONA-PROOF TRAININGSWEEK
KLIK HIER

Algemeen (voor sporters, trainers en ouders)

1. Blijf thuis als je de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
2. Blijf thuis als iemand in het gezin koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten.
3. Blijf thuis als iemand in het gezin positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Je moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
4. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedereen (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar onderling).
5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
6. Ga thuis naar het toilet voordat je naar De Koog vertrekt.
7. Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
8. Was je handen met water en zeep ook na het bezoek aan De Koog.
9. Douchen kan niet in de Koog, alle gebouwen zijn gesloten.
10. Schud geen handen/ raak elkaar niet aan.
11. Houd je aan alle overheidsregels, KNKV en NOC/NSF richtlijnen gelden ook op het KZ/Thermo4U complex.
12. Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren op. Zij hebben de eindverantwoording als het gaat om regels of richtlijnen.
13. EHBO-materiaal en AED zijn beschikbaar via de corona-coördinatoren.
14. Start maandag 11 mei, looptijd huidig plan tot 31 mei.

Aankomst en vertrek

• Kom zoveel mogelijk op de fiets.
• Halen en brengen met de auto gaat via de Kiss & Ride op de parkeerplaats (éénrichtingsverkeer).
• Gebruik de aangegeven looproute als je aankomt en vertrekt. Er is een aparte ingang en uitgang bij het toegangshek.
• Zorg dat je bij voorkeur 5 minuten maar zeker niet eerder dan 10 minuten voor trainingstijd aanwezig bent. Vertrek direct na de training, blijf niet hangen.
• Sporters melden zich bij de ingang en worden daar opgehaald door hun trainer.
• Bij binnenkomst staat een tafel met desinfecterende gel om handen te ontsmetten, naast de uitgang staat ook een tafel met desinfecterende gel, voor handen ontsmetten bij vertrek.

Voor trainers van de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar

• Bereid je training goed voor omdat je de 1,5 meter afstand moet garanderen.
• Zet materialen zelf al klaar voor de training begint, één persoon in het materiaalhok.
• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden.
• Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen.
• Train met één tweetal de gehele training op dezelfde plek, met dezelfde materialen.
• Maak vooraf de regels aan iedereen duidelijk, met name de 1,5 meter en eigen materialen.
• Kinderen worden opgevangen bij de ingang door de coördinator en de trainer
• Geen toeschouwers bij de training.
• Sportmaterialen worden onder toezicht van de Corona-coördinator voor en na de training gedesinfecteerd.
• Houd in de gaten dat er voor, na en tijdens de trainingen geen mix ontstaat tussen groepen.

Voor sporters

• Meld je tijdig af in de appgroep van je team, zodat we weten hoeveel kinderen er komen (evt. via ouders).
• Houd 1,5 meter afstand van je trainer.
• Houd 1,5 meter afstand van je medespelers als je ouder bent dan 12.
• Kom alleen als je training hebt en kom niet eerder dan 10 minuten voor start van je training.
• Wacht bij de ingang tot je door je trainer wordt opgehaald voor de training.
• Maak tijdens het sporten gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons.
• Volg de aanwijzingen op van de Corona-coördinatoren en trainers.
• Verlaat direct na je training de accommodatie.

Voor ouders/verzorgers

• Houd kinderen thuis als er klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), koorts (vanaf 38°) en/of benauwdheid.
• Meld je kind(eren) tijdig af voor trainingen, zodat we weten hoeveel kinderen er komen.
• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je gezin (indien nodig).
• Volg de richting aanwijzers en zet je kind(eren) alleen af, kijken is niet toegestaan.
• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang/ afronding van de training.
• Volg de aanwijzingen op van de Corona-coördinatoren en trainers.