Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

De penningmeester komt deze maand weer bij u “langs”.

 
En u hoeft er niet voor thuis te blijven, want het gebeurt allemaal automatisch.
 
De datum waarop de incasso van het 1e kwartaal (van het verenigingsjaar 1-6/31-5) gaat plaatsvinden is maandag 26 augustus; contributie, die 1 keer per jaar wordt geïncasseerd gaat plaatsvinden op dinsdag 27 augustus.
 
De incasso van de contributie van het 2e kwartaal gebeurt vervolgens eind oktober. De incasso van het 3e kwartaal is eind januari en de incasso van het 4e kwartaal eind maart.

Namens het bestuur,
Rik van Rooijen , penningmeester.

 
.
 
.