Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

De 'Instructie Verantwoord Alcoholgebruik', ofwel IVA

De laatste jaren roert de overheid zich gestaag meer op het gebied van verantwoord alcoholgebruik en het KZ-bestuur onderschrijft dat beleid, ook zonder wettelijke dwang. Er is in het verleden al enkele keren een cursus geregeld, waar regelmatig bardiensten draaiende leden aan konden deelnemen. Dat gaf hen grond onder de voeten en maakte hen bewust van wat wanneer wel en niet te doen als ze in het clubhuis aan het werk waren.

Nu komen we in een nieuwe fase van ons clubbestaan terecht: enerzijds is er door de ledenvergadering een verplichting aangenomen, dat een veel grotere groep mensen af en toe kantinediensten gaat doen en anderzijds krijgen we nu te maken met de exploitatie van De Sprong, waardoor er aanmerkelijk meer achter de bar gewerkt moet worden. En door meer en nieuwe mensen.

NOC/NSF is immer een steun voor de sport in Nederland en heeft zich ook op dit front van de bardiensten gemeld. Zij hebben een digitale cursus met even digitaal examen van 20 vragen opgezet. Daar ben je geen dagen mee bezig, maar je krijgt kort en bondig nuttige informatie en daarmee kun je de vragen beantwoorden als je slaagt, dan krijg je een 'IVA-certificaat'. Deze redacteur kon het natuurlijk niet laten... Het is goed te doen en ik ben geslaagd!

Donderdagavond tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in De Sprong, aanvang 20.00 uur - zie ook deze pagina - wordt er meer over verteld, maar als je nieuwsgierig bent en alvast wilt kijken... dan klik je hier voor de IVA-cursus. Goed toegankelijk en je kunt ook weer zo stoppen.

Als je echt die test wilt gaan doen wordt ook gevraagd naar een mailadres van de club en daar geef je dan bardienstkz@gmail.com op en als naam van de club-verantwoordelijke noem je Judith Schilp.