Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Corona-aspecten: een Bestuurlijke Noodmaatregel van het KNKV

 
Inmiddels staat wel vast, dat we hier nog enige weken druk mee zijn. In de komende dagen zullen we deze titel gebruiken om in deze rubriek diverse kanten te belichten van de wonderlijke situatie, waar we nu als sportvereniging in terecht gekomen zijn. Er zijn geen vergelijkingsobjecten; het zal best al eens eerder gebeurd zijn in de wereldgeschiedenis, maar toen waren wij er nog niet. De onderwerpen kunnen nogal uiteenlopend zijn, maar dat maakt verder ook niet uit.
 
Wellicht vindt een enkeling de onderwerpen wat banaal; dat zal vooral het geval zijn als je behoort tot de categorie mensen, die dit virusverhaal als het einde van de al dan niet persoonlijke wereld zien. De redactie van deze site behoort niet tot die groep. Bij ons is de slogan meer 'Ook dit gaat voorbij'.
 
 
Woensdag 20 mei 23.00 - Het KNKV regelt een aantal openstaande dingen via een Bestuurlijke Noodmaatregel
 
Vandaag ontving het bestuur een e-mail van het KNKV met een bijlage, waarin een reeks dingen werden geregeld. Meelezen kan hier.
 
 
 
Woensdag 6 mei 13.30 - Het KNKV denkt nog even na over een 18-plus-protoco
 
Zojuist kwam het KNKV met het volgende bericht:

Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Het KNKV heeft momenteel contact met NOC*NSF en het RIVM, die gezamenlijk werken aan een algemeen sportprocotol. Aan de hand van dit protocol, dat voor of in het weekend verschijnt, komt het KNKV zo spoedig mogelijk met een (update van het) korfbalspecifiek protocol, waarin duidelijk wordt op welke manier korfballers van negentien jaar en ouder vanaf 11 mei mogen trainen. Op de door het kabinet geschetste gewenste situatie vanaf 1 september kan het KNKV pas in een later stadium ingaan, gezien het voorbehoud dat hier nog aan verbonden is.
 
 
Woensdag 22 april 20.45 - De nieuwe praktijk: wat betekent het voorlopig?
 
Vanavond heeft het KNKV een eerste uitwerking gegeven van wat de consequenties zijn van de aanpassingen van regeringswege van gisteren. De eerste details vind je hier.
 
 
Dinsdag 21 april 21.00 u - Twee onderwerpen
 
Vandaag is er weer eens wat te melden en wel twee verschillende dingen:
 
a. de Minister-President maakte vanavond bekend, dat onder meer jeugd van sportclubs vanaf dinsdag 28-4 weer mag gaan trainen, met dien verstande dat tot 12 jaar, dus bij ons D- tot en met F-pupillen plus Kangoeroes weer kunnen gaan trainen en de dat geldt ook voor de jeugd tot 18 jaar, maar bij de categorie is wel de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 
Er kunnen nog geen ouders langs de lijn zijn en er kunnen geen kleedkamers gebruikt worden. Dat laatste kon bij ons toch al niet doordat de Huisartsen-coronapost daar gevestigd is en dat maakt, dat we ook nog geen toegang tot ons clubhuis hebben.
 
Het bestuur overlegt deze week over wat wel en niet kan en komt vrijdag met mededelingen daarover.
 
b. Vanavond vergadert het KNKV-bestuur over de uitkomst van enquête over een 'Tussenklasse' ja of nee en wat daar eventueel de gevolgen voor de competities van komend seizoen voor gaan zijn. Daarbij zal men ook wel inachtnemen, dat er dan weliswaar wat verlichting is voor de jongere jeugd, maar dat er nog geen redelijk zicht is op een feitelijke start van de nieuwe competities. Waarschijnlijk volgt er morgen meer informatie over.
 
 
Dinsdag 7 april 17.00 u - Meer duidelijkheid over de competities.
 
Met een klik op deze plek vind je weergegeven wat het KNKV-bestuur daarover vandaag meldde.
 
 
Maandag 6 april 23.00 u - Het KNKV-bestuur vergadert nog - ongetwijfeld mèt de competitieleider -
 
Men komt morgen met een bericht over de resanten van de zaalcompetitie etc. Nog even geduld dus! Het korte bericht vind je hier.
 
 
Zondag 5 april 18.00 u - Nog wat verduidelijking over wanneer de competitie-details komen
 
Vandaag verscheen er omstreeks 13.00 uur nog een bericht van het KNKV, waarin wat verduidelijking komt inzake de vraag wanneer men de beslissingen inzake de zaalcompetitie 2019-2020 gaat nemen. Daaraan zitten voor de secties Topkorfbal en Wedstrijdkorfbal behoorlijk wat consequenties, die men goed wil doorrekenen. Voor de top komt daar nog bij, dat er door het naar 2021 verplaatste EK mogelijk ook wijzigingen in de competitieplanning voor de zaal komen. En dat is weer relevant voor het inhuren van sporthallen, dat ook meestal in april z'n beslag krijgt. Het gehele bericht vind je hier.
 
 
Zaterdag 4 april 18.30 u - Ook alle andere internationale toernooi vervallen dit jaar of schuiven naar volgend jaar
 
Zojuist komt van het KNKV weer een nieuw bericht, waarmee duidelijk wordt, dat er dit jaar geen enkel internationaal toernooi gespeeld wordt. Het kan immers in eigen land wel voorbij zijn op enig moment, maar dat zegt nog niets over andere gebieden. Meer details vind je hier.
 
Verder wordt gemeld, dat er maandagavond door het KNKV-bestuur in - ongetwijfeld digitale - vergadering een besluit genomen wordt over de losse einden van de zaalcompetitie. Die laatste mededeling maakt in elk geval, dat de stresskippen, zoals ook in onze redactie aanwezig..., niet ook dit weekend om de paar uur de KNKV-site aanklikken om te zien of er al nieuws is. Maandagavond weten we wellicht meer, want er gaat natuurlijk toch een eind aan deze corona-bagger komen!
 
 
Donderdag 2 april 21.00 u - World Games ook een jaar verschoven
 
Het KNKV maakte aan het eind van de middag bekend, dat men bericht gekregen had, dat ook de World Games een jaar opgeschoven worden - naar 2022 - en dit in verband met ondermeer het opschuiven van de Olympische Spelen naar 2021. Meer informatie vind je hier.
 
 
Dinsdag 31 maart 22.00 u - Nieuwe regels van de regering
 
Vanavond hield de regering weer een persconferentie met enige aanvullingen en op de plaats van 6 april een verschuiving naar 28 april voor wat betreft sluiting van scholen, 'sociale onthouding' en wat daar zoal bijbehoort in deze tijden van kommer en kwel. Voor de korfballerij en veel andere sport brengt dat weinig verandering. De veldcompetities van dit jaar was al van het toneel verdwenen en binnen enkele dagen - uiterlijk 6 april - maakt het KNKV bekend wat de consequenties zijn voor de nog openstaande zaalzaken. Theoretisch is het nog mogelijk, dat een paar hoofdzaken in juni nog gespeeld worden, maar daarover wordt in Zeist en omstreken nog diep nagedacht. Niet zo makkelijk ook! En intussen blijven we hopelijk allemaal optimaal voorzichtig!
 
 
Woensdag 25 maart 23.30 u - KNKV-voorzitter Rob Meijer spreekt de korfballers via Youtube toe
 
De titel van dit onderdeel is duidelijk, dus als je mee wil kijken klik je hier.
 
 
Woensdag 25 maart 22.30 u - Veel vragen en de antwoorden tot nu van het KNKV
 
Vandaag heeft het KNKV een link mogelijk gemaakt naar een hele serie vragen over allerlei aspecten van do Corona-kwestie. Daar zal wel regelmatig meer over komen. Meekijken kan hier.
 
 
Maandag 23 maart 22.30 u - Het KNKV reageert supersnel

Meteen nadat vanavond bekend is geworden welke nieuwe maatregelen van Rijkswege  worden genomen in de strijd tegen het Corona-virus is het verbondsbestuur met de staf in overleg gegaan. Zoals al vermoed werd gaat er een streep door de tweede helft van de veldcompetitie. Wat dit verder betekent voor promotie, degradatie enzovoort wordt omstreeks 6 april bekend gemaakt en dan horen we ook wellicht meer over wat men nog met de zaalcompetitierestanten wil. Hier vind je het KNKV-bericht.


Maandag 23 maart 20.30 u - De Overheid breidt de regels flink uit
 
Vandaag om 19.00 uur was er een persconferentie, waarbij de regering nadrukkelijk duidelijk maakte, dat het noodzakelijk is om de beperkingen flink uit te breiden. Dat geldt dan in de zin van tijd, 6 april wordt voorlopig 1 juni, maar ook in de zin van strakheid, boetes enzovoort. Het is in de afgelopen dagen wel duidelijk geworden, dat veel mensen het serieus nemen, maar dat er ook een kleinere groep meer van 'Zoek het maar uit' is. Feestjes met als thema 'Schijt aan Corona' zeggen wel genoeg op dat gebied.
 
Wat gaan die nieuwe maatregelen nu in onze omgeving betekenen, voor zover wij dat op dit moment kunnen overzien? Hieronder vind je een paar gedachten daarover. Bijvoorbeeld zorgt het ervoor, dat...
 
a. veel organisaties niet meer behoeven te wachten tot of iets voor 6 april als beslisdatum. Dat is nu 1 juni geworden. Voor het KZ-bestuur betekent het dat een paar dingen duidelijk zijn: Toni Maximus kan even op stal, want op 9 mei staat er geen tent op het veld en er zal wel op korte termijn met de scholen overlegd gaan worden of dat naar het najaar kan gaan en dat is natuurlijk afhankelijk van de vraag of de scholen daar dan ruimte voor hebben
 
b. het kan ook best wel zo zijn, dat er bijvoorbeeld halverwege mei gezegd wordt, dat de maatregelen verruimd kunnen worden, maar dat betekent nog niet dat je dan meteen alles weer op kunt starten. Daar is wel een zekere overgangsfase bij nodig
 
c. ook weer op ons gebied moet het KNKV gaan beslissen wat te doen met de competitie. Zo zou men kunnen beslissen om een streep te halen door de gehele veldcompetitie en volgend seizoen overnieuw te beginnen, waarbij dan bij de jeugd wel wat aanpassingen nodig zijn in verband met toch weer een jaartje ouder geworden kinderen. De tijd van eind mei en de eerste helft van juni zou dan gebruikt kunnen worden om nog een paar essentiële beslissingswedstrijden in de zaalcompetitie af te ronden
 
d. we moeten echter ook goed voor ogen houden, dat dit niet het einde van de wereld is, want... 'Ook dit gaat voorbij'. Een aardig symbool daarvan is ook, dat de competitieleider toch ook al bezig is - en onze Hans Peter binnenkort ook - met het inhuren van wedstrijduren voor de komende zaalcompetitie....
 
Kortom: moedig voorwaarts en hersenen gebruiken!
 
 
Donderdag 19 maart 22.00 u - Het KNKV stelt besluiten nog ruim twee weken uit
 
Het KNKV-bestuur liet vanavond in een bericht op de website weten, dat een besluit over ja dan nee afwikkeling van de zaalcompetitie en hoe om te gaan met geplande beslissingswedstrijden op dit moment onmogelijk genomen kan worden en voorlopig wordt opgeschort richting 6 april, de voorlopige einddatum van de regeringsmaatregelen op algemeen sportgebied.
 
De feitelijke tekst van dit KNKV-besluit vind je hier.
 
 
Woensdag 18 maart 22.00 u - Topsportcentrum wordt 'Griepcentrum'
 
Vanavond verschenen de eerste berichten over een nieuwe - en voor ons zeker onvoorziene - functie voor het Topsportcentrum: het wordt door de Veiligheidsregio ingericht als speciale huisartsenpost annex opvangplaats voor mensen met een combinatie van griep- en corona-achtige verschijnselen. Uit de eerste berichten begrijpen wij, dat om te beginnen de hal als wachtkamer gaat functioneren plus de eerste twee kleedkamers als voorlopige dokterspost. In de grote zaal is een vloer gelegd en daarop worden morgen 24 units geplaatst, die vermoedelijk gaan dienen als wachtkamer ná het eerste onderzoek om te bezien wat er met de patiënt verder moet gebeuren. Uiteraard wordt de zaal geen ziekenhuis, want daar is-ie niet geschikt voor. Wat meer gegevens vind je in het persbericht van de Veiligheidsregio.
 
Het maakt wel duidelijk, dat ons clubhuis voorlopig dicht blijft en dat die zijde van de 'Sociale Onthouding' nog wel even wat langer gaat duren. Voorlopig is het Topsportcentrum een heeeeele grote Huisartsenpost. Nader bericht volgt.
 
 
Dinsdag 17 maart 15.00 u - Sneu voor Esther, Marjolijn en Alwin
 
Het KNKV meldde vanmiddag, dat de trip van Oranje naar een toernooi in China van de baan is. De bedoeling was, dat men rond Pinksteren in Zhengzhou - wie kent het niet? - aan een internationaal toernooi zou deelnemen. Onderzocht wordt nu of de deelname naar volgend jaar verschoven kan worden.
 
 
Maandag 16 maart 21.00 u - Het KNKV komt met een verdere toelichting
 
Zojuist is het KNKV-bestuur met een nadere toelichting gekomen op de veranderingen, die ons in de komende weken verder te wachten staan. Wij zouden het hele verhaal hier kunnen kopiëren, maar het is eenvoudiger om even rechtstreeks door te klikken naar de KNKV-site.
 
Wij houden de lezer natuurlijk van verdere ontwikkelingen op de hoogte.
 
Maandag 16 maart 17.15 u - Ook Freekids Outdoor - is de vestiging in ons clubhuis - voorlopig dicht
 
Vanmiddag ontving de redactie bericht van de Freekids-directie, dat de Outdoor-vestiging - dat is die in ons clubhuis, waar de kinderen ook prima buiten kunnen spelen - per morgen dicht gaat. Voor de kinderen wier ouders moeten werken in de huidige omstandigheden, wordt een centrale opvang geregeld in 'Freekids De Werf'.
 
 
Maandag 16 maart 15.00 u - De zaalfinale op 4 april is op de Ahoy-site doorgehaald
 
Het is nog steeds even afwachten op mededelingen uit het KNKV-kantoor, maar de website van Ahoy laat al wel zien welke evenementen door de Rijksmaatregelen in elk geval geschrapt zijn in het Rotterdamse spektakelgebouw. Als je even doorklikt zie je in de maanden daarna overigens nog genoeg afwisselende dingen aangemeld.
 
Maandag 16 maart 11.30 u - Nog geen nieuws van het KNKV-front
 
In Zeist wordt - naar wij aannemen - nog druk gepuzzeld over de vraag hoe het verder moet met het staartje van de zaalcompetitie en de start van de tweede veldfase. Met het overheidsbericht van gisteren - alles dicht tot en met 6 april - staat vast, dat er minimaal een week bij de sluiting komt en dat kunnen er ook wel drie worden. het ligt wel voor de hand, dat het merendeel van de zaalcompetitie als klaar wordt beschouwd en wellicht zal er voor sommige situaties - denk aan aan promotie/degradatie naar de League en wat wedstrijden om de nationale titel - later een simpele variant komen. In de veldcompetitie worden de dagen immers al flink langer en kun je midweeks ook wel het nodige in kortere tijd afwerken. Maar we gaan het zien waar men mee komt.
 
 
Zondag 15 maart 18.00 u - Ook de scholen gaan dicht
 
Middels een landelijke vorm van persconferentie heeft het Kabinet zojuist aangekondigd, dat de scholen (vanaf morgen) en de horeca en soortgelijke gelegenheden vanaf vanavod 18.00 uur dichtgaan in elk geval tot en met maandag 6 april, dus voor drie weken. Het leidt geen twijfel, dat dit ook betekent, dat de competitie - die immers was stilgelegd tot 31 maart - ook zeker een week langer op nul staat en dat er daarmee een definitieve streep door Ahoy op 4 april gaat. Wordt weer vervolgd
 
Zondag 15 maart 12.15 u - Nog wat meer 'Sociale Onthouding'
 
Net als velen houdt ook het bestuur de praktische ontwikkelingen goed in het oog. Van die zijde komt dan ook de aanvulling, dat wij er als vereniging goed aan doen om onder 'Sociale Onthouding' ook mede te begrijpen, dat wij niet voor vergaderingen of andere praktische dingen bij elkaar komen. Gewoon alles 'Nu even niet...'.
 
Er zijn bovendien ook heel praktische andere opties voor groepsoverleg, namelijk digitaal. Probeer het eens!


Vrijdag 13-3  15.50 u - 'Sociale onthouding'
 
Een van de regelmatig langskomende vragen is 'Maar waarom kunnen we dan niet alleen trainen?'. Of alleen met een klein groepje.... Het staat niet 100% vast of dat goed of fout is en wellicht zelfs niet voor 50%, maar dat maakt ook niet zoveel uit. We zitten met z'n allen in een situatie, die we niet eerder hebben meegemaakt en waar we last hebben van een akelig klein 'beestje', waar niemand van ons nog aan gewend is, dat we niet kunnen zien, voelen of ruiken, maar waar wij of anderen wel last van kunnen hebben.
 
Bij de vraag van 'Hoe gaan we daar mee om?' is onder meer gekozen voor de 'Sociale onthouding', dat wil zeggen 'We doen een hoop dingen gewoon even niet'. En dat is enerzijds ongewoon, maar nuchter bezien doen we dit  op sportgebied elke zomer. En dan zeggen we 'Hè, lekker, even een paar weken niet trainen, maar een keer wat anders!'. Dat is nu ook zo: even wat anders en over een week of wat beginnen we met nog meer plezier en weten we het zeker: 'Ook het veld is leuk!'
 
 
 
Vrijdag 13-3 11.30 u  -  De competitie
 
Een van de openstaande vragen is natuurlijk: wat gaat het korfbalverbond doen met de resterende wedstrijden van de zaalcompetitie. Begin volgende week verwacht het KNKV daar meer over te kunnen melden, maar het staat ons natuurlijk vrij daar wat over te filosoferen. Een eerste facet is natuurlijk of we na 31 maart meteen van het virus af zijn. Als we naar China kijken, waar het fenomeen begon, dan was dat vanaf ongeveer half januari op dit niveau en daar is het inmiddels nadrukkelijk over het hoogtepunt heen. Daarbij wordt het hier snel lente en dus warmer. Laten we het er heel kort door de bocht maar op houden, dat we er zo rond 20 april wel ongeveer klaar mee zullen zijn. Ik ben benieuwd of we later lachen of huilen om deze verwachting...
 
Vermoedelijk valt dan de beslissing van het Korfbalverbond uiteen in de bekende drie delen en we beginnen dan maar even met de Breedtesport-sector: voor de meeste teams zijn er nog 1, 2 of maximaal 3 wedstrijden te spelen. Mijn inschatting is, dat men er voor zal kiezen om de huidige standen als eindstanden te kiezen. We beginnen daarna immers buiten. Dat zou betekenen, dat ons 8e dan kampioen is, samen met HBC 3. Die hebben weliswaar een wedstrijd minder gespeeld, maar evenveel verliespunten en onderling resultaat telt niet in de Breedtesport.
 
Hetzelfde geldt voor A5. Sterker nog, bij nadere beschouwing zijn die zaterdag j.l. al kampioen geworden zonder zelf te spelen, want Helios A3 verloor plots. Daardoor zouden ze maximaal nog gelijk kunnen eindigen en zoals eerder gezegd, in de Breedtesport ben je dan allebei kampioen. Gefeliciteerd! Nu nog samenkomen voor de foto...
 
C3, C4 en C5 zouden in die logica allemaal net 2e worden, maar D2 zou dan ook kampioen zijn, misschien gedeeld met Badhoevedorp. Ook op de foto dus, Henk! En in diezelfde logica zouden E1, E4 en F1 ook zékere kampioenen zijn!
 
In de sector Wedstrijdsport telt het onderling resultaat wèl mee, dus laten we eens kijken hoe dat zou uitpakken, als de huidige stand het einde van de competitie zou markeren:
 
- bij de senioren zou het 5e een onbetwiste kampioen zijn en er zouden voor ons geen degradaties zijn
- bij de jeugdteams zou A2 net een punt tekort hebben voor de titel en promotie. B1 zou wel kampioen zijn, maar gedeeld - op de foto dus! - maar geen promotie omdat ze simpelweg al aan de top zitten. Of er nog een titelstrijd met de andere zeven teams komt, dat betwijfel ik. Verder zouden B2 en C2 zekere kampioenen zijn (foto!) en C1 zou net 2e geworden zijn en D1 5e.
 
Dan de sector Topsport: ons 1e en 2e waren al middenmoters, maar komen er nog play-offs en play-downs? De nrs twee in de Hoofdklasse staan duidelijk achter de nummer 1, dus ik zou prima kunnen begrijpen dat er geen kruiswedstrijden meer komen, maar het zou toch wel erg ongemakkelijk worden als Dalto en KCC niet met Groen-Geel om twee plekken in de League zouden mogen spelen. Dat PKC de Numero Uno zou worden, daar heb ik geen problemen mee: de nrs 3 en 4 staan op een paar punten afstand en nummer 2 TOP staat enerzijds een punt achter, maar moest ook in de twee onderlinge wedstrijden evenveel keer de punten aan PKC laten.
 
En dan A1. Voor hen is het natuurlijk extra sneu, dat er voorlopig een streep door deze afsluiting gaat. Op dit moment is absoluut niet te overzien of er een 'extra-Ahoy' gaat komen. Misschien ontstaat er ruimte als burgemeester Aboutaleb vroegtijdig een streep door het songfestival zet...
 
Op dit moment staan wij bovenaan in Hoofdklasse A op basis van onderling resultaat. Wij wonnen in Delft van Fortuna en de return stond voor morgen in B was de situatie bijna vergelijkbaar met DVO op plek 1 en DOS'46 er twee punten achter met ook voor morgen de return, maar daar had DVO de thuiswedstrijd ook al gewonnen met liefst 27-18, dus dat maakt het iets duidelijker. Ik zie nog niet zo gauw gebeuren, dat er alsnog een Ahoy-finale komt, maar een zaaltoernooi op één dag in een flinke hal, dat zal best weer een hoop toeschouwers trekken!
 
Voorlopig rest ons afwachten, alleen maar afwachten waar het KNKV mee komt...