Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Bericht van Toni Maximus

Hoog geëerd KZ publiek,

Of het 110-jarig KZ/Thermo4U jubileumfeest op 9 mei a.s. in de tent van Circus Maximus door kan gaan is niet zeker. 
De beslissing daarover wordt kort na 6 april genomen. Het ophalen van de bestelde kaarten op donderdagavond
25 maart gaat zeker niet door.
 Zodra e.e.a. duidelijk is, zullen wij u tijdig informeren. Hou de website in de gaten.

Namens de directie van Circus Maximus,
Uw spreekstalmeester, Tony Maximus.