Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Bericht van de Kampcommissie voor ouders/verzorgers...

 
Als u nog niet betaald heeft, zou u dit dan zo snel mogelijk over willen maken? En dat doet u als volgt:

-  € 60,- kunt overmaken naar rekeningnummer: NL13 RABO 0370 1219 45 ten name van k.v Koog-Zaandijk

- En zet alsjeblieft in de 'opmerkingen': KAMP2019 + de naam van de deelnemer of deelnemers
 

Zijn er nog vragen? Je kunt altijd een e-mail sturen naar dit e-mail-adres kamp.koogzaandijk@gmail.com
 
Tot spoedig!
 
 
De Kampcommissie