Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Bericht van de competitieleider: even goed lezen!

 
Deze week kwam er bij alle clubs een e-mail van competitieleider Remco Winter binnen. Hij vraagt daarin aandacht voor een aantal 'dingetjes', die deze winter niet goed gingen bij de administratieve kant van wedstrijden of gebruik van 'het DWF', dat is het digitale wedstrijdformulier, dat op je mobieltje of I-pad zit .

Wij hebben allemaal belang bij een correct verloop van de competitie, dus de redactie roept iederéén, dus spelers, trainers, coaches - of wie dat ooit misschien gaat worden - op om onderstaande tekst goed te lezen. Bij aanvullende vragen kun je je altijd wenden tot de wedstrijdsecretarissen, Marijke Dekker of de redactie. De tekst luidde als volgt:
 
 
Beste lezer,

De veldcompetitie staat weer voor de deur. Zorg er voor dat je je teams in Sportlink Club compleet hebt, maar vooral dat de coaches/aanvoerders aan de teams gekoppeld zijn! Daarmee voorkomen we dat wedstrijden niet tijdig afgehandeld kunnen worden.

Gebruik DWF
In de zaalcompetitie is gebleken dat wissels sporadisch ingevuld worden, en de startopstelling ook niet altijd klopt. Als tegenstander kun je dit ook gewoon controleren, en van scheidsrechters wordt verwacht dat de opstellingen gecontroleerd worden en dat wissels geregistreerd worden. Mocht ook de tweede helft veld blijken dat opstellingen weer zes wedstrijden dezelfde zijn, gelijk aan het team zoals het in Sportlink staat, overwegen we sterk om in het nieuwe seizoen deze optie uit te zetten en dan moeten voor elke wedstrijd handmatig de spelers toegevoegd worden.

Afhandeling wedstrijden
Er zijn weekenden bij geweest dat meer dan 50 wedstrijden niet afgehandeld zijn. De twee belangrijkste redenen waren

1) Scheidsrechter heeft geen juiste toegang tot de app “KNKV Wedstrijdzaken”. Je dient dit als vereniging zelf tijdig te regelen, zeker bij iemand die zijn of haar eerste wedstrijd actief is als scheidsrechter

2) Een vervangende coach heeft geen (juiste) toegang tot het DWF, en kan daardoor e.e.a. niet afhandelen. Het blijft verantwoordelijkheid van de vereniging, maar de scheidsrechter kan het ook doen, wellicht versnelt dit het proces op het veld

Leeftijdscontrole
We controleren elke wedstrijd op gemiddelde leeftijd team (op elk moment in de wedstrijd) en/of te oude leeftijd spelers. In de zaal hebben we aantal keren gewaarschuwd, waarna er eventueel schikkingen zouden volgen en sommige clubs hebben die ook al gehad. Vanaf het veld wordt er niet meer gewaarschuwd, maar volgen direct de reglementaire sancties. Zorg dus dat de coaches op de hoogte zijn van de leeftijdsregels. Niemand zit te wachten op schikkingen en op het eventueel overspelen van wedstrijden. De regels omtrent leeftijden per team vind je hier.

Uitsluitingen
Het gebeurt dat spelers die een uitsluiting op hebben gelopen naar aanleiding van meerdere gele kaarten of een rode kaart alsnog spelen. In de volksmond is er dan vaak sprake van een “schorsing”, de formele tekst is uitsluiting. Ook dan is er sprake van een ongerechtigde speler en zal er aangifte worden gedaan van het negeren van de uitsluiting. Dit levert tot op heden extra wedstrijden uitsluiting op.

Over te spelen wedstrijden
Wedstrijden die niet gespeeld, gestaakt of ongeldig verklaard worden, moeten opnieuw worden ingepland.

Het Bondsbestuur heeft de ruimte om wedstrijden niet in te plannen, maar zal dat alleen in uitzonderlijke situaties doen. Uitgangspunt is dat elke wedstrijd volledig gespeeld gaat worden.

 
Veel plezier en succes in de veldcompetitie!
 
Remco Winter
 
 
.
 
 
.