Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Organisatie KZ

KZ / Hiltex steunt op de medewerking van tientallen fantastische vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou onze club niet bestaan en wij zijn ook zeer trots op alle mensen die iets voor KZ / Hiltex gedaan hebben of nog doen.

Om structuur aan te brengen binnen deze groep mensen bestaat onze club uit meerdere commissies die allemaal iets doen voor onze club. Op deze pagina staan al deze commissies opgenoemd en kan men de specifieke details van elke commissie zien door op de naam van de commissie te klikken.

Algemene zaken:
- Ledenadministratie
- Financiële administratie

Wedstrijdsecretariaten:
- Senioren
- Jeugd

Technische comissies:
- Senioren TC
- Jeugd TC's

Overige technische comissies:
- Topsport
- Jeugd TC
- Coördinator Kombifit - Recreanten
- Werkgroep Topsport - Jeugd
- Werkgroep Trainingscoördinatie - Jeugd

Scheidsrechters(zaken):
- Werkgroep arbitrage
- Aanwijzen scheidsrechters

Ondersteuning wedstrijden:
- Administratie wedstrijdzaken
- Veldcoördinator
- Coördinatie Zaal- en Veldwacht
- Zaalinhuur
- Kledingfonds

Bardiensten zaal en veld
Coördinator bardiensten

Onderhoud & exploitatie clubhuis:
- Kantinecommissie
- Vrijwilligerscoordinator 
- Onderhoudsgroep accommodatie en spelmateriaal

Activiteiten:
- Evenementencommissie
- Activiteiten Jeugd

Overig:
- Organisatie Bus-/Supportersreizen
- Sponsorcommissie
- Financiële commissie
- Coördinator AVG
- Schoolkorfbalcommissie
- Commissaris lief-en-leed
- Commissie ongewenste omgangsvormen
- Bestuur Club van 100
- Mediaredactie
- Korfballeague-organisatie