Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Bestuurssamenstelling

Corrie Noom, voorzitter - eindverantwoordelijk en representatie,  e-mail-adres
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond.


Michel de Jong, secretaris, e-mail-adres

verantwoordelijk voor correspondentie, notulen, ledenadministratie (gedeeltelijk).

Rik van Rooijen, penningmeester, tel. (075) 635 29 03
eindverantwoordelijk voor de financiën, contributie-inning en sponsoring en andere vormen van werving van financiële middelen.

Erna van Gammeren, wedstrijdzaken, tel. 06 51 06 77 89.

eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent competitie, opstellingen, terreindiensten, etc; de vier Team Commissies vallen onder haar verantwoordelijkheid.

Gelieve alleen contact op te nemen met het bestuurslid Wedstrijdzaken als contact met de TC niets heeft opgeleverd. Klik hier voor de contactgegevens van de senioren-TC en hier voor de gegevens van de jeugd-TC's.

Marco Steensma, accommodatie en kantine, tel. (075) 617 96 83
verantwoordelijk het beheer en ontwikkeling van onze accommodatie: kantine (incl. de CEC – kantinedienst), kleedkamers, spelmateriaal e.d.; hij wordt hierbij bijgestaan door een grote groep kundige ‘werkers’, die wekelijks het complex onderhouden.

Monica Briefjes, activiteiten/toernooien, vrijwilligersbeleid, algemene zaken, tel. (075) 616 93 83
is eindverantwoordelijk voor ‘activiteiten’; dit betreft de organisatie van alle zaken die het lidmaatschap van KZ / Thermo4U naast korfbal zo leuk maken: feesten en partijen voor jeugd, senioren, niet-spelenden etc. Daarnaast is zij verantwoordelijk vrijwilligersbeleid (incl.cursussen), voor de organisatie van zaalcommissarissen en voor overige algemene zaken.

Lisa van Tongeren, marketing en communicatie, eindverantwoordelijk Korfbal League tel. 06 30 25 98 99
is bestuurslid ‘marketing & communicatie’ en daardoor verantwoordelijk voor o.a. de website, sociale media, marketing, het werven van nieuwe leden (voorheen: propaganda) en de organisatie van de Korfbal League.

Sander Boutsma, topsport, tel. 06 44 41 23 44
is bestuurslid Topsportzaken en tevens voorzitter van de commissie Topkorfbal senioren. Daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk voor alle topsport teams bij KZ/Thermo4U, zowel jeugd als senioren. Daarnaast tevens contactpersoon voor de KNKV voor wat betreft het Topkorfbal.

Juist omdat we graag willen dat de bestuursleden niet boven, maar midden in  de vereniging staan, hebben we bovengenoemd overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers. Voel u vrij de betrokken bestuurders te bellen met uw ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten.