• Jeugdleden, hebben jullie wensen voor het komende seizoen?

  Al sinds januari zijn de Teamcommissies weer bezig met de teamindelingen voor volgend seizoen. Op basis van feedback van trainers en onze eigen waarneming hebben we al een mooi raamwerk staan, dat we de komende weken gaan concreet gaan maken. Dit doen we door te overleggen met trainers, wedstrijden en trainingen te bekijken en ook door aan het eind van het seizoen trainingen te organiseren in de leeftijdscategorie voor volgend seizoen.

  Om tot een definitieve versie te kunnen komen hebben we ook jouw input nodig: ieder jaar bieden we de mogelijkheid om wensen in te dienen. Ook dit jaar is er de mogelijkheid bij ons aan te geven, met wie je in een team zou willen spelen. Dat horen we dan graag van beide betrokken kinderen: je kunt dus niet eenzijdig een verzoek indienen.

  We kunnen niet garanderen, dat we jullie samen kunnen indelen, maar waar mogelijk houden we er zoveel mogelijk rekening mee. Als twee kinderen het verzoek indienen, dan komen de kinderen (indien mogelijk) in het team met het laagste niveau (even aangenomen dat er verschil in speelniveau tussen beide kinderen zit). De deadline om deze wens door te geven is zondag 19 mei.

  Voor de D-, E- of F-leeftijd kunnen deze verzoeken doorgegeven worden via dit e-mail-adres: def-teamcommissie@koogzaandijk.nl

  Voor de A-, B- of C-leeftijd kunnen deze verzoeken doorgegeven worden via het volgende mail-adres: abc-teamcommissie@koogzaandijk.nl

  Namens de TC’s,

  Luna Boerhout