Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Regels jeugdspelers en -trainers

Versie 18/05/2016

Regels voor alle jeugdspelers

• Afbellen voor trainingen en wedstrijden is verplicht. Niet trainen kan betekenen dat je niet speelt.
• Wissel staan bij andere teams hoort erbij. Wissel staan of meespelen in een hoger team kan voorrang krijgen boven het spelen in je eigen team als de sportieve belangen dat rechtvaardigen.
• Te vaak weigeren om wissel te staan of in te vallen in een ander team kan consequenties hebben voor de teamindeling.
• Luister naar de trainer/coach.
• Kom op tijd.
• Help met het klaarzetten van de korven vóórdat de training begint.
• Laat de kleedkamers schoon achter.
• Gedraag je netjes tegenover de trainer, coach, tegenstander en scheidsrechter.
• Ouders moeten een aantal maal per seizoen verplicht vervoer verzorgen bij uitwedstrijden.
• Ouders moeten een aantal maal per seizoen de schotklok bedienen bij zaalwedstrijden.
• Ploegindelingen worden vóór de grote vakantie op de website gepubliceerd.
• Bij vragen over de indeling kan het spreekuur worden bezocht dat aan het begin van het nieuwe seizoen wordt gehouden.
• Bij problemen is de trainer/coach het eerste aanspreekpunt. Als je er samen niet uitkomt kan contact worden opgenomen met de TC voorzitter.

Regels voor alle jeugdtrainers
• Is aanwezig tijdens de trainersclinics.
• Draagt trainerskleding tijdens de training.
• Houdt zich aan de rode en blauwe draad.
• Gaat respectvol om met spelers en houdt rekening met het niveau van de ploeg.
• Communiceert positief en constructief naar spelers, ouders en scheidsrechter.
• Vult aan het eind van het seizoen de analyseformulieren.


Aanvullende regels als je in topsportteam speelt (A1, B1, C1 of D1)
• Je ontvangt in de 2e helft mei de selectiebrief met de data van de selectietrainingen en wedstrijden. Als je tijdens de selectieperiode met vakantie bent kan dit betekenen dat je niet in de selectie wordt opgenomen.
• Verplicht 2 x per week te trainen.
• Afzeggen voor een training kan betekenen dat je niet speelt.
• Voor D1 en C1 geldt dat je maximaal 2 x per seizoen mag afzeggen voor een wedstrijd.
• Voor B1 en A1 geldt dat je alle wedstrijden beschikbaar moet zijn. Afzeggen vanwege vakantie is niet mogelijk.
• Bij wisseling van veld naar zaal en omgekeerd kan opnieuw geselecteerd worden.
• Het teambelang gaat voor het spelersbelang. Het kan dus voorkomen dat je meermaals al vroeg gewisseld wordt als dit volgens de coach noodzakelijk is.

Regels voor trainers topsportteams
• TC en Jeugdtopsport bepalen gezamenlijk welke spelers deel uitmaken van de selectie.
• Trainer bepaalt definitieve samenstelling maar overlegt eerst met TC voorzitter en Jeugdtopsportcommissie over de motivatie van zijn/haar keuze voordat dit aan team bekend wordt gemaakt.
• Een team bestaat uit 4 dames en 4 heren.
• Alleen met goede motivatie kan voor de A1 gekozen worden voor 5 om 5. Dit altijd in samenspraak met jeugdtopsport en TC i.v.m. de opstellingen voor de A2.
• Bij de afvalgesprekken zal altijd een TC lid aanwezig zijn.
• De afvallers komen in principe in het 2e team en worden geacht mee te gaan als wissel bij het 1e team als hen dat wordt gevraagd.
• Blijft de afvallers in hun ontwikkeling volgen.
• Wissels worden gekozen door de coach in overleg met jeugdtopsport.