• Dat is natuurlijk een terugkerende vraag bij diverse overleg vormen in en buiten onze vereniging. Met een flinke slag om de arm kunnen we daar op dit moment over melden, dat het waarschijnlijk - en als er geen onverwachte dingen gebeuren... - globaal ongeveer eind september klaar zal zijn met het gebruik van het Topsportcentrum, zodat we na het nodige opruim- en verhuiswerk in de loop van oktober weer terug zijn in ons clubhuis en ook de Topsportzaal weer gebruikt kan worden waarvoor hij bedoeld is.

    Maar natuurlijk is er wel die 'slag om de arm', want dat virus heeft al eerder voor verrassingen gezorgd, dus op z'n Zaans zeggen we er dan wel bij 'Maar jekennooitwetih...'. En het blijft ongetwijfeld heel nuttig om voorlopig de hersens nog even goed te gebruiken op dit front.