• Hoe gaat het eigenlijk met ons? - deel 2

  Eerst weer even uitleggen: we vergelijken in deze serie de ontwikkelingen in onze sport en vandaag gaat het over de Zaanse clubs. Uit het archief haalde ik de indelingen van de veldcompetitie 2004-2005 en vergeleek die met 2016-2017 en het komende jaar. Tussen 2004 en 2016 blijft het aantal teams globaal ongeveer gelijk, maar het is niet helemaal te vergelijken, want de jeugd-indelingen bij de D-, E- en F-teams wijzigden iets en er is in de lagere Wedstrijdsport en de Breedtesport een trend gegroeid om met meer mensen in een team te gaan spelen, zodat je ook nog eens een weekendje kunt overslaan. Als we alles echter per club bezien zijn er toch wel behoorlijke verschillen, zoals je ook in de staat onderaan kunt zien. Per club bezien komt er – op alfabetische volgorde - het volgende uit:

  Furore – Die club bestond nog niet in 2004, dus hebben we de aantallen van voorgangers Kieviten en Hoger Op van 2004 bij elkaar geteld. Omdat er ook nog een verhuizing naar Assendelft bij betrokken was, kijken we vooral naar de verschillen tussen 2016 en nu en dat levert best een flinke terugval op, terwijl er toch veel nieuwbouw omheen is. Er is dus werk aan de winkel daar, want er zijn prima mogelijkheden. Aan de slag dus!

  Groen-Geel – Hier zien we ten opzichte van 2004 een teruggang van iets meer dan 20% in het aantal teams, maar het verschilt nogal per generatie. Natuurlijk heeft de corona-fase invloed gehad, net als overal, maar het lijkt er ook op, dat de Wormers, net als de Koogers trouwens, weer flink aan de slag moeten bij de ledenwerving in de groep 6 tot 10-jarigen.

  KZ/Thermo4U – Hier zien we een op het oog stabiele situatie bij de groepen vanaf 14 jaar, maar daaronder wordt duidelijk, dat er een tussen 2016 en nu een tijd te weinig of geen aandacht was voor ledenwerving, want alléén een schoolkorfbaltoernooi is niet genoeg; er moet echt actiever opgetreden worden. Gelukkig is daar recent ook mee begonnen, maar dat moet echt doorgezet worden. Creativiteit is een belangrijk aspect!

  OKV – In Oostzaan is weer duidelijk sprake van een negatieve golf. In 2004 was die er ook, toen de club een groter aantal seniorenteams had dan alle jeugdteams bij elkaar en vervolgens is men kennelijk aan de slag gegaan, mede door nieuwbouw, maar na 2016 is dat blijkens de cijfers flink stilgevallen, want met een daling van 20 naar 12 teams is het oppassen geblazen.

  Roda – In Westzaan is sprake van een stabiele club en daar moet ook flink voor gewerkt worden. Het dorp is nu eenmaal niet groter dan het is - en ook nog erg langgerekt - maar ook hier blijft men niet in stand met niets doen. Er is bij Roda dus allerlei activiteit en het is ook wellicht geen toeval, dat KorfbalKids hier begonnen is.

  Zaandam-Zuid – Deze club is in een heel moeizame situatie terecht gekomen. Nog maar één jeugdteam en twee seniorenteams. Waar haal je dan nog de menskracht vandaan om uitgebreide ledenwervingsacties op te starten en succesvol te maken en houden?

  Het laatste stuk met ZKC en ZKV vergt wat meer toelichting. Iets wat 20 jaar terug onmogelijk leek is door de loop der geschiedenis èn verstandige besturen plus leden toch gebeurd: de clubs hebben fusiebesprekingen opgezet en naar alle waarschijnlijkheid gaat dat ook in de komende maanden z’n beslag krijgen en verhuist het geheel naar de nieuwe plek op het sportpark Hoornseveld. In de aanloop worden dit jaar al een paar gemengde teams opgesteld en om tot een correcte vergelijking te komen heb ik voor beide clubs afzonderlijk niet het komende seizoen, maar het achterliggende seizoen 2021-22 genomen voor de vergelijking en daarnaast nog een kolom gemaakt, waarin beide clubs zijn samengevoegd, dus inclusief die al gemengde teams.


  Bij ZKC zien we dan, dat er ook sprake is van een terugloop van 20 naar 13 teams en bij ZKV is dat nog iets sterker, namelijk van 21 naar 12 in de laatste zes jaar. Dat is ruim 40% minder. Als we de aantallen teams bij elkaar tellen mindert het dus van 41 naar 22 en dat maakt duidelijk, dat ook van die kant bezien de fusie heel verstandig is, want je behoudt in de combinatie veel meer werkkracht om nieuwe uitbreidingen te realiseren.

  Alles bij elkaar bezien is er een terugloop van 179 naar 129 teams, dus de hoogste tijd om in actie te komen. In deel 3 van deze reeks kijken we morgen - of overmorgen – naar de landelijke cijfers over deze perioden en in deel 4 gaan we kijken, wat we zouden kunnen doen om weer tot groei te komen. Kortom: wordt vervolgd!