• Bondsraadslid... wil je ook inspraak hebben bij het KNKV?

  Van het KNKV kwam de volgende tekst binnen:

  In 2021 zijn de bondsraadsleden, de vertegenwoordigers namens de verenigingen binnen het bestuursmodel van het KNKV, gekozen voor de periode tot en met juni 2024. Dat betekent dat alle bondsraadsleden per 1 juni aanstaande aftreden. Een gedeelte van hen is herkiesbaar, maar we zijn ook weer op zoek naar kandidaat-bondsraadsleden voor de nieuwe verkiezingsperiode! Zitten er kandidaat-bondsraadsleden bij jouw vereniging? Moedig ze dan aan om zich aan te melden!

  Wat doet de bondsraad?
  De bondsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers namens de korfbalverenigingen. Zij vormen de brug tussen de verenigingsbelangen en de strategische koers van het KNKV. Bondsraadsleden zijn de vertegenwoordigers namens de verenigingen in een regio, die met ons meedenken en -werken aan de ontwikkeling en toekomst van korfbal.

  Waarom is de bondsraad belangrijk?
  Over grote beslissingen die het KNKV neemt, moet door de bondsraad besloten worden tijdens bondsraadsvergaderingen. Bondsraadsleden vertegenwoordigen de verenigingen uit hun eigen regio. Is er geen bondsraadslid uit jouw regio aanwezig bij een bondsraadsvergadering? Dan gaat de stem namens de verenigingen in je regio helaas verloren. Dat willen we als KNKV natuurlijk voorkomen en daarom is het heel belangrijk dat elke regio door een bondsraadslid wordt vertegenwoordigd!

  Werf jij met ons mee?
  We zijn inmiddels gestart met de zoektocht naar nieuwe kandidaat-bondsraadsleden. Werf jij met ons mee? We vragen je om binnen je vereniging personen te benaderen en te enthousiasmeren voor de rol van bondsraadslid. Zitten er bij jouw vereniging strategische denkers, met hart voor de club, die graag vooruit willen? Naar hen zijn we op zoek! De volledige profielschets van een bondsraadslid vind je hier. Daarnaast staat hier meer informatie over de bondsraad, onder andere over de mogelijkheid van een duo-functie. Heb jij één of meerdere kandidaten gevonden? Ze kunnen zich tussen 14 maart en 1 mei aanmelden via dit formulier.

  Hoe ziet de verkiezingsperiode eruit?
  Op 13 mei maken wij de lijst van kandidaat-bondsraadsleden bekend. Tussen 13 mei en 2 juni kan er gestemd worden door alle verenigingen. Het stemmen gebeurt binnen de Mijn Korfbal-omgeving door de voorzitter van de vereniging. Van belang hierbij is dat de in Sportlink geregistreerde voorzitter over een gevalideerd profiel beschikt. Op 20 juni stelt het bondsbestuur de verkiezingsuitslag vast en worden de kandidaten en verenigingen geïnformeerd. Vanaf 25 juni, de dag na de bondsraadsvergadering van 24 juni, zijn de nieuwe leden in functie. De zittingstermijn van de gekozen bondsraadsleden is tot en met juni 2027.

  Meer informatie en vragen
  Wil je meer informatie of heb je vragen over kandidaat-bondsraadsleden en/of de verkiezingen? Neem dan contact op met je verenigingsadviseur.


  Met vriendelijke groet,

  Koninklijk Nederlands Korfbalverbond

  Henry van Meerten, Algemeen directeur