• Versterking bestuur

    Vanwege de gezondheidssituatie van onze penningmeester Rik zijn we op zoek gegaan naar versterking van het bestuur met iemand met financiële kennis. We hebben Hans Peter Briefjes bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Hij werkt als financial controller bij ProRail. De taak die Hans Peter nu heeft - inhuur van de zaal - draagt hij over aan zijn zoon Jeroen (speler KZ3 en trainer B1). Contact met hem verloopt via penningmeester@koogzaandijk.nl. 

    Als je bezwaar hebt tegen de toetreding van Hans Peter Briefjes tot het bestuur én een tegenkandidaat wilt voorstellen, heb je daar als lid conform de statuten 4 weken de tijd voor. Indien op 15 december a.s. geen tegenkandida(a)t(en) zijn voorgesteld, treedt Hans Peter per die datum toe tot het bestuur.  

     

    Mocht je nog vragen hebben n.a.v. dit voorstel, richt je dan tot de secretaris, Leonieke de Wildt.