Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Algemene geschiedenis

 
Korfbal is oorspronkelijk een echt-Nederlandse balsport. Het is door een Nederlander ontworpen en in ons land tot volle ontplooiing gekomen.

De 'uitvinder' van korfbal is de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuizen. Hij ging begin 1900 naar Zweden, waar hij kennis maakte met het min of meer gymnastische spel "ringball", een spel waarbij mannen en vrouwen al samenspelend een bal door een ijzeren ring moesten gooien om punten te halen. Dit spel heeft hij meegenomen naar Nederland en met wat aanpassing in de gymnastiekwereld geïntroduceerd. Dit werd zeer warm onthaald, omdat men bij gebrek aan geschikte schoolsport al enige tijd aan het zoeken was naar een spel dat door jongens en meisjes samen kon worden beoefend.

De ijzeren ringen waarmee ringball werd gespeeld werden vervangen door manden, ook wel korven genoemd, en automatisch ontstond de naam "korfbal". Doordat het korfbal werd gegeven in de onderwijswereld werd het verspreid via de scholen en kwamen steeds meer mensen ermee in aanraking. In 1903 werd in Amsterdam de Nederlandse Korfbal Bond (NKB) opgericht en sindsdien nam de populariteit van de sport toe. Rond 1950 waren er bij de NKB al meer dan 400 clubs ingeschreven met rond de 25000 leden.

In de jaren '50 kwam er een nieuwe dimensie bij het korfbal: het 'micro-korfbal', later zaalkorfbal genoemd. Dit kwam in eerste instantie op gang doordat de mensen 's winters - als met grote regelmaat wedstrijden afgelast moesten worden wegens de weersomstandigheden - toch door wilden trainen voor het veldseizoen. Deze tak ontwikkelde zich echter gestaag tot een zelfstandige competitie, doordat er steeds meer sporthallen gebouwd werden en doordat het heel erg goed beviel.

In 1973 ontstond uit een fusie tussen de KNKB en de Christelijke Korfbal Bond (CKB) het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), dat bestond uit 70.000 leden en meer dan 560 verenigingen. Naderhand sloot zich ook de Dameskorfbalbond aan, die vooral onder de deels katholieke bevolking in het zuiden van Nederland was ontstaan. Het ledental schommelt momenteel rond de 100.000.

Tegenwoordig wordt korfbal wereldwijd beoefend, van Australië tot China, Rusland, het Amerikaanse continent, Afrika en natuurlijk vele Europese landen. Het gaat dus goed met de verspreiding van onze sport. Korfbal is ongeveer de vijfde sport in Nederland en wordt door zeer veel mensen gespeeld. Op wereldniveau staat Nederland nog altijd aan de top samen met België, maar Chinese Taipeh komt snel dichterbij en op het Chinese vaste land gaan de ontwikkelingen ook door.