Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Je kan je nu opgeven voor het Paasklaverjassen!

  • Datum 19 apr. 2019
  • Tijd Van omstreeks 19:45
  • Locatie Clubhuis


Het Paasklaverjassen zal plaatsvinden op vrijdag 19 april vanaf 19:45.

Opgeven kan weer bij Sander Scipio, van wie het mailadres ook op de flyer staat!


.