Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Ook het veld is leuk 2018!

  • Datum 16 jun. 2018
  • Tijd volgt
  • Locatie KZ-veld en -clubhuis
Nader bericht volgt en is mede afhankelijk van of er ja dan nee KZ-teams uitkomen op de Nationale Korfbal Dag, de gebruikelijke afsluiting van de veldcompetitie.