Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Onderhoudsgroep accommodatie en spelmateriaal

Jan Stark (coördinator)

Meeuwis Pool

Han Reyinga

Chris Uitvlugt

Cor Termaat

Dirk Menger

Bob Geurdes

en anderen op ad-hoc basis.