Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

10 gouden regels voor kunstgras

KZ / Hiltex heeft een aantal gedragsregels vastgesteld voor de manier waarop we met het kunstgrasveld omgaan. De achterliggende reden hiervan is dat kunstgras ‘gevoelig’ materiaal is, dat heel snel kan beschadigen en ook vuil kan worden. Het vuil zorgt ervoor dat het veld glad wordt en het water niet meer goed wegloopt. Maar we hebben ook temaken met planning van het gebruik van het kunstgras omdat de oppervlakte beperkt is.

Deze regels zijn als volgt:
1. Veldindeling volgen: de veldcoördinator maakt een indeling waarop staat aangeven welke wedstrijd op welk veld gespeeld moet worden. Het is de bedoeling dat alle teams, leiders, coaches etc. zich aan deze indeling houden. Deze indeling hangt normaliter op het prikbord in de kantine en wordt eveneens in de week voorafgaande in het krantje gepubliceerd.

2. Wijzigingen doorgeven: alle wijzigingen in wedstrijden, trainingstijden, ingelaste wedstrijden etc. dienen aan de veldcoördinator Rob Lembeck te worden doorgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat er b.v. op een door-de-weekse-avond 2 competitie- of oefenwedstrijden worden gepland en er tegelijkertijd nog 6 ploegen moeten trainen. De ruimte is tegenwoordig beperkt en alle activiteiten moeten dus goed op elkaar worden afgestemd.

3. Het publiek dient achter het hekwerk te blijven. Dus geen publiek op het veld en ook niet in de dug-outs. De wedstrijden, ook van de jeugd, worden altijd zo dicht mogelijk bij het hekwerk gespeeld, dus u kunt altijd vlak bij uw kinderen zijn. We verzoeken de scheidsrechters hierop toe te zien. Begin niet aan een wedstrijd als er zich mensen op het veld begeven die geen wissel of trainer/coach zijn.

4. Niet roken op het kunstgras. Voor degenen die wel op kunstgras mogen komen geldt vanzelfsprekend dat brandende peuken brandplekken veroorzaken. Voor degenen die achter het hekwerk staan geldt hetzelfde. Uw peuk dus gaarne niet op het kunstgras gooien, maar in de afvalbak.

5. Geen consumpties op kunstgras. Tosti’s, chocola, koffie, thee en dergelijke vervuilen en beschadigen het kunstgras als ze ‘gemorst’ worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor sportdranken en water, hetgeen wel is toegestaan.

6. Geen kauwgom op de grond. Een aantal sporters vindt het prettig om kauwgom te kauwen tijdens het sporten. Daar is niets tegen, maar wel gaarne uw medewerking om de kauwgom niet op het kunstgras uit te spugen, maar in de afvalbak.

7. Geen honden op het kunstgras. Spreekt voor zich, toch?

8. Afval in afvalbakken. Het is gewoon beschaafd gedrag om afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, dit geldt zowel voor spelers op het veld of in dug-out als voor publiek.

9. Glaswerk alleen op het plein. Gezien het gevaar op het breken van glazen (fris, bier), maar ook koffiekopjes en theeglazen mogen deze slechts op het plein van de kantine genuttigd worden.

10. Palen en platen los van elkaar tillen. De nieuwe palen zijn aluminium gemaakt. Dit buigt makkelijker dan metaal. Als de zware grondplaten aan de paal hangen is er kans op verbuiging en dus kromme palen, hetgeen wat lastig schieten wordt.

Deze regels staan ook op de 2 ‘reclameborden’ die op de garage en het hek van het B-veld hangen. Als KZ / Hiltex-bestuur zijn we niet zulke liefhebbers van het “spelen van politieman”. We hopen dat onze leden en ook onze bezoekers zich uit zichzelf aan deze regels houden. Zo niet, dan verzoeken we alle KZ / Hiltex-ers elkaar aan te spreken op ‘overtreding’. We rekenen op uw sociaal corrigerend gedrag.