Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van 26 juni a.s.


Het bestuur nodigt de leden uit voor de gebruikelijke jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die dit jaar is gepland op maandag 26 juni a.s., aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis.

Je kunt alvast de volgende bijlagen inzien:

De agenda met toelichting vind je hier

Voorstel wijziging verplichten B-jeugd

De notulen van de vorige ledenvergadering vind je op deze plaats

En het jaarverslag van het bestuur kun je met een klik op deze plek zien.


Toevoeging van de redactie:
Vanzelfsprekend komt er een reeks van interessante onderwerpen ter sprake over dit eerste jaar in onze nieuwe accommodatie en daarnaast zwaait Alfred na een immense periode van 19 jaar als voorzitter en voordien nog 10 jaar als 'gewoon' bestuurslid af. Dat verdient natuurlijk extra aandacht.

Er wordt dus op een plezierige opkomst gerekend!.