Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Lid worden

Om lid te worden van KZ / Hiltex kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier. Voor de KombiFitters is er ook een apart aanmeldingsformulier.


Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Ingrid Krook (secretaris)
(075) 621 88 89

Contributie

Contributies voor spelende leden worden in vier kwartalen geïncasseerd. Automatische incasso vindt plaats in de laatste week van de maanden september, november, januari en maart. Contributies voor recreanten en niet-spelende leden en donaties worden in één keer geïncasseerd in de laatste week van september.

De contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2017/2018 zijn:

  Kangoeroes (alleen trainingen)   € 25,00 per kwartaal
  E/F-jeugd (trainingen + wedstrijden)   € 41,75 per kwartaal incl. 6 euro kledingfonds
  B/C/D-jeugd   € 49,00 per kwartaal incl. 6 euro kledingfonds
  A-jeugd   € 55,50 per kwartaal incl. 6 euro kledingfonds
  Senior   € 61,00 per kwartaal
  Recreant   € 96,00 per jaar
  Niet spelend lid   € 53,00 per jaar
  Niet spelend lid 65+   € 43,50 per jaar
  Donateur   € 41,00 per jaar
       

Terugbetalingsregeling contributie

Voor spelende leden, die door omstandigheden (onder andere blessures) slechts een beperkt aantal wedstrijden hebben kunnen spelen bestaat er een terugbetalingsregeling van contributie.

- Als je de najaarscompetitie op het veld geen wedstrijden hebt gespeeld krijg je 25% retour van de contributie van het 2e kwartaal
- Als je de voorjaarscompetitie op het veld geen wedstrijden hebt gespeeld krijg je 25% retour van de contributie van het 4e kwartaal
- Als je in de totale zaalcompetitie minder dan 4 wedstrijden hebt gespeeld krijg je 33% retour van de contributie van het 3e kwartaal

Om van deze regeling gebruik te maken kan contact opgenomen worden met onze penningmeester.

Rik van Rooijen (penningmeester)
(075) 635 29 03

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 31 mei. Opzeggingen moeten vóór 31 mei schriftelijk worden doorgegeven aan de secretaris. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het einde van het lopende verenigingsjaar, inclusief contributiebetalingen.