Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Bestuurssamenstelling

Corrie Noom, voorzitter - technische zaken en pers, tel. (075) 635 29 62; voorzitter@koogzaandijk.nl
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond. Daarnaast is zij portefeuillehouder voor de ‘technische zaken’: het technisch-inhoudelijke deel van het korfbal: de trainingen en het topsportbeleid bij de senioren en het jeugdtechnisch beleid.


Ingrid Krook, secretaris, tel. (075) 621 88 89, mail: secretaris@koogzaandijk.nl

verantwoordelijk voor correspondentie, notulen, ledenadministratie (gedeeltelijk).

Rik van Rooijen, penningmeester, tel. (075) 635 29 03
eindverantwoordelijk voor de financiën, contributie-inning en sponsoring en andere vormen van werving van financiële middelen.

Hanna Gruijs, wedstrijdzaken, tel. (06) 228 352 58

eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent competitie, opstellingen, terreindiensten, etc; de vier Team Commissies vallen onder haar verantwoordelijkheid, dus als u een probleem heeft met een TC waar u niet uitkomt kunt u met haar contact opnemen.

Marco Steensma, accommodatie en kantine, tel. (075) 617 96 83
verantwoordelijk het beheer en ontwikkeling van onze accommodatie: kantine (incl. de CEC – kantinedienst), kleedkamers, spelmateriaal e.d.; hij wordt hierbij bijgestaan door een grote groep kundige ‘werkers’ die wekelijks het complex onderhouden.

Monica Briefjes, activiteiten/toernooien, vrijwilligersbeleid, algemene zaken, tel. (075) 616 93 83
is eindverantwoordelijk voor ‘activiteiten’; dit betreft de organisatie van alle zaken die het lidmaatschap van KZ / Hiltex naast korfbal zo leuk maken: feesten en partijen voor jeugd, senioren, niet-spelenden etc. Daarnaast is zij verantwoordelijk vrijwilligersbeleid (incl.cursussen), voor de organisatie van zaalcommissarissen en voor overige algemene zaken.

Lisa van Tongeren, marketing en communicatie, eindverantwoordelijk Korfbal League tel. 06 30 25 98 99
is bestuurslid ‘marketing & communicatie’ en daardoor verantwoordelijk voor o.a. de website, sociale media, marketing, het werven van nieuwe leden (voorheen: propaganda) en de organisatie van de Korfbal League.

Juist omdat we graag willen dat de bestuursleden niet boven, maar midden in de vereniging staan, hebben we bovengenoemd overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers. Voel u vrij de betrokken bestuurders te bellen met uw ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten.