Kies uw profiel:

 1. Nieuw profiel

Bestuurssamenstelling

Alfred Ankum, voorzitter - technische zaken en pers, tel. (075) 635 29 62; voorzitter@koogzaandijk.nl
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond. Daarnaast is hij portefeuillehouder voor de ‘technische zaken’: het technisch-inhoudelijke deel van het korfbal: de trainingen en het topsportbeleid bij de senioren en het jeugdtechnisch beleid.


Ingrid Krook, secretaris, tel. (075) 621 88 89, mail: secretaris@koogzaandijk.nl

verantwoordelijk voor correspondentie, notulen, ledenadministratie (gedeeltelijk).

Rik van Rooijen, penningmeester, tel. (075) 635 29 03
eindverantwoordelijk voor de financiën, contributie-inning en sponsoring en andere vormen van werving van financiële middelen.

Hanna Gruijs, wedstrijdzaken, tel. (06) 228 352 58

eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent competitie, opstellingen, terreindiensten, etc; de vier Team Commissies vallen onder haar verantwoordelijkheid, dus als u een probleem heeft met een TC waar u niet uitkomt kunt u met haar contact opnemen.

Marco Steensma, accommodatie en kantine, tel. (075) 617 96 83
verantwoordelijk het beheer en ontwikkeling van onze accommodatie: kantine (incl. de CEC – kantinedienst), kleedkamers, spelmateriaal e.d.; hij wordt hierbij bijgestaan door een grote groep kundige ‘werkers’ die wekelijks het complex onderhouden.

Monica Briefjes, activiteiten/toernooien, vrijwilligersbeleid, algemene zaken, tel. (075) 616 93 83
is eindverantwoordelijk voor ‘activiteiten’; dit betreft de organisatie van alle zaken die het lidmaatschap van KZ / Hiltex naast korfbal zo leuk maken: feesten en partijen voor jeugd, senioren, niet-spelenden etc. Daarnaast is zij verantwoordelijk vrijwilligersbeleid (incl.cursussen), voor de organisatie van zaalcommissarissen en voor overige algemene zaken.

Lisa van Tongeren, marketing en communicatie, eindverantwoordelijk Korfbal League tel. 06 30 25 98 99
is bestuurslid ‘marketing & communicatie’ en daardoor verantwoordelijk voor o.a. de website, sociale media, marketing, het werven van nieuwe leden (voorheen: propaganda) en de organisatie van de Korfbal League.

Juist omdat we graag willen dat de bestuursleden niet boven, maar midden in de vereniging staan, hebben we bovengenoemd overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers. Voel u vrij de betrokken bestuurders te bellen met uw ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten.


 

Laatste nieuws

 1. 27 jun. 2017 De speech van Lisa van Tongeren bij het terugtreden van Alfred
 2. 27 jun. 2017 26 juni 2017 22.00 uur: het ''na-Alfred-tijdperk' is begonnen... Wat gebeurde er die avond zoal?
 3. 25 jun. 2017 'Lola-Yo' - de column van Natascha
 4. 25 jun. 2017 Bestuurderspraat - Monica: Algemene Ledenvergadering
 5. 25 jun. 2017 Zomer = Tijd voor andere dingen...
 6. 22 jun. 2017 Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van 26 juni a.s.
 7. 21 jun. 2017 Aangemelde oefenwedstrijden juni-augustus 2017
 8. 21 jun. 2017 De Duiventil ! Weer beweging op en rond de Wageningse Berg!
 9. 20 jun. 2017 Mobieltje mee op kamp? Liever niet!
 10. 19 jun. 2017 UPDATE: De Jeugdkamp-pagina: Wat neem je mee, Rijschema's enzovoort
 11. 19 jun. 2017 Voorstel: wijziging verplichtingen voor B-jeugd en B-ouders
 12. 19 jun. 2017 Installatiebedrijf Bruijn shirtsponsor KZ / Hiltex 3
 13. 19 jun. 2017 Extra informatie oefenwedstrijden A- en B-jeugd
 14. 18 jun. 2017 Alfred doet een stap terug - de speech van Natascha daarover
 15. 17 jun. 2017 Vandaag is D1-dag! Hoe verloopt het?
 16. 16 jun. 2017 Vrijwilligersborrel zaterdag 17 juni
 17. 14 jun. 2017 Pak en shirt inleveren voor de jeugdleden van KZ/Hiltex
 18. 13 jun. 2017 D1 + supporters verzamelen zaterdag om 07.45u. Al 68 aanmeldingen!
 19. 13 jun. 2017 Het kampioenschap van A4 en hoe het zo gekomen is...
 20. 12 jun. 2017 INVENTARISATIE : WIE HEEFT OPLEIDING BHV, AED OF EHBO ?
 21. 11 jun. 2017 RTV Zaanstreek maakt een mooie reportage over wat er zoal rond Alfred's voorzitterschap gebeurde
 22. 11 jun. 2017 Over het aanmelden van veldgebruik voor trainingen, oefenwedstrijden en het beachveld
 23. 11 jun. 2017 'Ode aan Tim', een aardige tekst op Korfbal.nl
 24. 11 jun. 2017 Ook editie 5 van 'Ook het veld is leuk' is leuk...